AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Urban, Energy and Environmental Planning, Kandidat

Job & karriere

Job & karriere

Igennem uddannelsen på By-, Energi- og Miljøplanlægning vælger du selv rammen om en spændende fremtid. Uddannelsen giver en bred vifte af alsidige jobmuligheder, alt afhængig af, hvilken specialisering du vælger. Mulighederne er mange, og du vil opleve, at du ofte kan lave kombinationer på tværs af traditionelle fagretninger.

Hvad arbejder tidligere studerende som idag?

Færdiguddannede By- Energi- og Miljøplanlæggere med enten en specialisering i Urban Planning and Management (Byplanlægning), Environmental Management and Sustainable Science (Miljølededelse og bæredygtighed) eller 
Sustainable Energy Planning and Management (Energiplanlægning) arbejder i dag som:

 • Projektmedarbejder hos trafikselskabet Midttrafik, hvor jobbet består i organisering og planlægning af den første letbane i Danmark, som skal etableres i Århus
 • Energikonsulent ved Ea Energianalyse. Arbejdet består i energisystemanalyse og forskellige økonomiske analyser af energisystemer
 • Projektmedarbejder på et EU projekt vedrørende bæredygtigt mobilitet. Her er ansvarsområderne bl.a. organiseringen af en ny gratis turist shuttle bus i Aalborg Centrum og udarbejdelse af rejseplaner for virksomheder for at opfordre til brug af bæredygtige transportformer
 • Arbejder med miljøledelse på en virksomhed for at forbedre virksomhedens miljøprofil
 • Byplanlægger i Herning Kommune, her består arbejdet blandt andet i udvikling af kommunens strategi og vision for den fremtidige by og erhvervsudvikling
 • Ansat ved det danske energiselskab, hvor arbejdet består i energibesparelser og effektiviseret energiforbrug, hvilket er et vigtigt redskab reduktion af klimaforandringer
 • Underviser i Environmental Science på universitet I Ghana og arbejder som konsulent i en NGO indenfor området Urban Environmental Governance
 • Konsulent i privat virksomhed i Vietnam. Arbejder med Waste Management
 • Arbejder med miljøledelse indenfor militæret
 • Arbejder i NGO (græsrodsbevægelse) i Phillipinerne med fokus på ISO 9000 certificering (kvalitetsstyring og miljø)
 • Ansat ved Sønderborg kommune og arbejder med vindmølleplanlægning
 • Arbejder som konsulent ved COWI
 • Energikonsulent og energiplanlægger ved Risø DTU
 • Miljømedarbejder i Mariager Fjord Kommune
 • Ansat ved Nordjyllands trafikselskab. Arbejder med den fremtidige jernbanevision for Nordjylland.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her