AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Urban Design, Civilingeniør

Urban Architecture

Urban Architecture

Urban Architecture er en specialisering på kandidatuddannelsen i Urban Design. Hvert semester er underopdelt i to eller tre kursusmoduler og et projektmodul. Al undervisning foregår på engelsk.

1. SEMESTER

Urban transformation and sustainable engineering techniques

Temaet på første semester er moderne netværksbyer – fra urbane mobilitetssystemer og deres betydning for byen – til byrum og deres forbindelse til transitområder eller urban storskala-arkitektur og transitterminalers funktion som urbane flow spaces.

PROJEKT

Urban Transformation and Sustainable Engineering Techniques (15 ECTS)

KURSUSMODULER

Constructing and Designing Performative Urban Environments (10 ECTS)

Climate and hydrology of the dense city (5 ECTS)

2. SEMESTER

Designing Urban Mobility

2. semester handler om de komplekse lag i moderne byudvikling- og transformation. Hovedvægten ligger på Urban Designs betydning for overgangen fra fukntionelt planlagte byer til mere erfaringsbaserede urbane designstrategier.

Du kan vælge mellem to projektemner og syv forskellige kursusmoduler.

PROJEKTER

Vælg mellem:

 • Designing for Urban Mobility (15 ECTS)
 • Mobilities: Place and Culture (15 ECTS)

KURSUSMODULER

Vælg mellem:

 • Simulating and Modeling Urban Flows (5 ECTS)
 • Theories of the Network City and its Technologies (5 ECTS)
 • Site Morphology and Landscape Techniques (5 ECTS)
 • Mobilities: Policy, Branding and Place Management (5 ECTS)
 • Mobilities and Tracking technologies (5 ECTS)
 • Mobile Culture and Communication (5 ECTS)
 • Mobilities Design: Concept and Diagram (5 ECTS)

3. SEMESTER

Global Challenges and Urban Technologies  (Professional Development)

3. semesters tema er urbane designstrategier og særkender ved skandinavisk urbant design og urban arkitektur. Sekundært er der fokus på velfærdsbyer og den skandinaviske tradition for byplanlægning og design med både best practice-eksempler og kritisk  forståelse af de udfordringer, der følger med.

Du kan dog selv sammensætte dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden (25 ECTS)
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende
 • Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Hvis du vælger et sædvanligt semesterforløb på AAU:

PROJEKT

Global Challenges and Urban Technologies (20 ECTS)

KURSUSMODULER

Academic Paper writing (5 ECTS)

Project, Design and Construction Management in Architecture and Urban Design (5 ECTS)

 

eller

 

PROJEKT

Sustainable Mobilities (20 ECTS)

KURSUSMODULER

Academic Paper writing (5 ECTS)

+ enten

Mobilities Design: Visualisation and Representation (5 ECTS)

eller

Sustainable Mobilities Infrastructures and Technology (5 ECTS)

 

Virksomhedsophold (25 ECTS) i sammenhæng med nedenstående:

KURSUSMODUL

Academic Paper Writing (5 ECTS)

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med.

I specialet får du mulighed for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om den arbejdssituation, man møder i industrien/professionel praksis.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

MASTER’S THESIS

Speciale (30 ECTS)

Andre specialiseringsmuligheder