Forskning
Samarbejde

Urban Design, civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav

Aalborg Universitet udbyder ikke bacheloruddannelser med retskrav til denne uddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen, civilingeniør (cand.polyt.) i Urbant Design med specialisering i enten Urban Arkitektur eller Mobiliteter og Urbane Studier:

  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering i Arkitektur og Design med specialisering i Arkitektur og Urban design, AAU
  • Bygningsdesign (bachelor), DTU
  • Bygningsdesign (diplomingeniør), DTU
  • By-, Energi- og Miljøplanlægning (bachelor), AAU

Alle ansøgere skal desuden have engelsk på minimum B-niveau.

Ansøgere med en tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan søge optag på baggrund af individuel vurdering af studienævnet. Hvis din uddannelse ikke kvalificerer direkte til optag på denne kandidatuddannelse, vil Optagelseskontoret sende din ansøgning til faglig vurdering hos det relevante studienævn. 

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

Se desuden også uddannelsens studieordning for info om adgangskrav.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Urban Design (Cand.polyt). Det betyder at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

AAU forventer i 2022 at udbyde 19 studiepladser på kandidatuddannelsen i Urban Design (cand.polyt.)

UDVÆLGELSE TIL OPTAG SKER PÅ BAGGRUND AF FØLGENDE:

  • Karaktergennemsnittet i bacheloruddannelsen eller et karaktergennemsnit af de på ansøgningstidspunktet opnåede karakterer
  • Relevante uddannelser (udover BSc-uddannelsen og min. 30 ECTS)
  • Relevant erhvervserfaring (min. 1 år)
  • Relevante ekstra kurser/undervisningsforløb inden for fagområdet (udover BSc-uddannelsen og min. 10 ECTS)

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav