AAU logo

Urban Design, civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen, civilingeniør (cand.polyt.) i Urbant Design med specialisering i enten Urban Arkitektur eller Mobiliteter og Urbane Studier:

Alle ansøgere skal desuden have engelsk på minimum B-niveau.

Se også uddannelsens studieordning og AAU’s Uddannelsestjekker.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse. 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Urban Design (Cand.polyt). Det betyder at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

AAU forventer i 2018 at udbyde 29 studiepladser på kandidatuddannelsen i Urban Design (cand.polyt.)

UDVÆLGELSE TIL OPTAG SKER PÅ BAGGRUND AF FØLGENDE:

  • Karaktergennemsnittet i bacheloruddannelsen eller et karaktergennemsnit af de på ansøgningstidspunktet opnåede karakterer
  • Relevante uddannelser (udover BSc-uddannelsen og min. 30 ECTS)
  • Relevant erhvervserfaring (min. 1 år)
  • Relevante ekstra kurser/undervisningsforløb inden for fagområdet (udover BSc-uddannelsen og min. 10 ECTS)

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse