Forskning
Samarbejde

Urban Design, cand.tech.

Mobilities and Urban Studies

Mobilities and Urban Studies

Kandidatuddannelsen i Mobility and Urban Studies kombinerer ingeniørfaglige og tekniske kompetencer med mere teoretisk samfundsvidenskabelig viden. Det sikrer dig redskaber til at kunne forstå, designe og planlægge mobilitet i omkring byerne.

Mobilities and Urban Studies uddanner dig til højaktuel, tværfaglig branche, hvor du kommer til at beskæftige dig med samfundsmæssige mobilitetsudfordringer. Det kan dreje sig om fysisk mobilitet i form af trafik og transport med bil, bus, tog, fly mv., virtuel mobilitet (mobiltelefoner og smarte transportsystemer), social mobilitet (turisme og migration) samt udvikling af mere miljøvenlige, bæredygtige former for transport.

1.Semester: Analyse af nutidens mobiliteter

Det første semester handler om, at lære det særlige ”mobilitetsblik” som er fundamentet for tværfaglige løsninger. Projektet er meget åbent, men skal være en empirisk undersøgelse af hverdagslivets mobilitet. Projektet integrerer de to kurser i mobilitetsteori og videnskabsteori og metoder.

Projekt

 • Analyse af nutidens mobilitet

Kurser

 • Mobilitetsvendingen
 • Anvendt videnskabsteori og mobile metoder

2. Semester: Mobiliteter - Sted og kultur

Det andet semester bygger på første semesters introduktion til "the mobility turn" og fokuserer på sted og kultur. Semesteret er baseret på problembaseret læring i grupper samt arbejde med living labs som et særligt kendetegn.

Projekt

 • Mobiliteter: Sted og kultur

Kurser

 • Mobiliteter: Politik, branding og ledelse
 • Mobilkultur og –kommunikation

3. Semester: Individuelt valg

På tredje semester har du mulighed for selv at sammensætte indholdet. Du skal deltage og bestå kurset ”Akademisk artikelskrivning” til 5 ECTS og derudover har du følgende valgmuligheder:

 • Praktik i en ekstern organisation i Danmark eller udlandet (projektorienteret forløb). 
 • Skrive projekt med et ekstern organisation.
 • Skrive teoretisk projekt lignende andre semesterprojekter.
 • Studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • Tage i ”forskningspraktik” på et af de forskningsmiljøer som underbygger masteruddannelsen i mobilitet (dvs. en forskningsgruppe i Center for Mobiliteter og Urbane Studier, C-MUS).

4. Semester: Kandidatspeciale

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med.

I specialet får du mulighed for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – nogle gange  i samarbejde med en virksomhed.

Da mobilitets masteren er forankret tæt til forskningsmiljøerne (fx Center for Mobiliteter og urbane Studier, C-MUS) kan specialet lægge sig tæt op af eller direkte være en del af et større forskningsprojekt. Dette giver dels et højt, aktuelt vidensniveau som er vigtigt for nyuddannede kandidater. Dels kan det være forberedende for en forskerkarriere og et eventuelt Ph.d. stipendium.

Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om den arbejdssituation, man møder i industrien/professionel praksis.

 

CAND.TECH eller cand. polyt I urban design?

Urban Design læses enten som cand.tech. eller cand.polyt. afhængigt af, hvilken bachelor, du har bestået. Civilingeniørtitlen cand.polyt. er for dem, der kommer med en bachelor i Arkitektur og Design fra AAU eller en anden tilsvarende teknisk bacheloruddannelse, mens cand.tech. er for dem med en anden relevant bacheloruddannelse. Læs mere herom under fanen ”Optagelse og Adgangskrav”.

Det er vigtigt, at du - inden du søger optagelse på studiet - har gjort dig klart, hvilken titel, du kvalificerer dig til på baggrund af din bachelor (se adgangskrav), samt hvilken specialisering, du ønsker at søge ind på. 

Hvorvidt du kan komme ind på uddannelsen og afslutte den med enten en cand. tech eller cand. polyt er afhængig af dine kvalifikationer, mens valg af specialisering afhænger af dine interesser og den faglige profil, du ønsker.

 

Andre specialiseringsmuligheder