AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Urban Design, cand.tech.

Mobilities and Urban Studies

Mobilities and Urban Studies

Hvert semester på Mobility and Urban Studies er underopdelt i to eller tre kursusmoduler og et projektmodul. Al undervisning foregår på engelsk.

 

1. SEMESTER

Analysing contemporary mobilities

Første semester giver en grundig og innovativ introduktion til teorier og metoder til at forstå moderne mobilitetsbegreber og bymiljøer. Formålet er at styrke den studerendes evne til at kunne forstå og analysere forskellige former for mobilitet. Formålet med semesterprojektet er at give de studerende mulighed for at anvende teorier og metoder med fokus på samfundsmæssige behov og udfordringer i forhold til teknologiske infrastrukturer.

PROJEKT

Analysing Contemporary Mobilities (15 ECTS)

KURSUSMODULER

The Mobilities Turn (5 ECTS)

Mobility Technologies and Infrastructures (5 ECTS)

Applied Philosophy of Science and Mobile Methods (5 ECTS)

2. SEMESTER

Mobilities: Place & Culture

2. semester handler i høj grad om lokationsteori og kulturel teori i forhold til mobilitet. Formålet er at de studerende opnår kendskab til relationerne mellem lokation, kultur og mobilitet. Projekterne skal give de studerende mulighed for at udvikle en teoretisk tilgang samtidig med deres empiriske undersøgelser af mobilitet.

Du kan vælge mellem to projektemner og syv forskellige kursusmoduler.

PROJEKTER

Vælg mellem:

Designing Urban Mobility (15 ECTS)

Mobilities: Place and Culture (15 ECTS)

KURSUSMODULER

Vælg mellem:

 • Simulating and Modeling Urban Flows (5 ECTS)
 • Theories of the Network City and its Technologies (5 ECTS)
 • Site Morphology and Landscape Techniques (5 ECTS)
 • Mobilities: Policy, Branding and Place Management (5 ECTS)
 • Mobilities and Tracking technologies (5 ECTS)
 • Mobile Culture and Communication (5 ECTS)
 • Mobilities Design: Concept and Diagram (5 ECTS)

 

3. SEMESTER

Sustainable Mobilities (Professional Development)

Du sammensætter selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden (25 ECTS)
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet (30 ECTS)
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt (30 ECTS)
 • påbegynde dit kandidatspeciale som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang)(+30 ECTS). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende
 • Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

 

Hvis du vælger et sædvanligt semesterforløb på AAU:

PROJEKT

Global Challenges and Urban Technologies (20 ECTS)

KURSUSMODULER

Academic Paper writing (5 ECTS)

Project, Design and Construction Management in Architecture and Urban Design (5 ECTS)

 

eller

 

PROJEKT

Sustainable Mobilities (20 ECTS)

KURSUSMODULER

Academic Paper writing (5 ECTS)

Mobilities Design: Visualisation and Representation (5 ECTS)

eller

Sustainable Mobilities Infrastructures and Technology (5 ECTS)

 

Virksomhedsophold (25 ECTS) i sammenhæng med nedenstående:

KURSUSMODUL

Academic Paper Writing (5 ECTS)

 

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med.

I specialet får du mulighed for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om den arbejdssituation, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

MASTER’S THESIS

Speciale (30 ECTS)

Andre specialiseringsmuligheder