Forskning
Samarbejde

Tysk, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Tysk er en bred uddannelse, som du har mulighed for at tone i den retning, som du interesserer dig for. Kandidatuddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsen i Tysk og har fokus på følgende fagområder:

  • Litteratur, kultur og medier i det tysksprogede område
  • Tysk sprog og kommunikation
  • Historie, kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande
  • Tyskfagets formidling og undervisningsdimension.

I løbet af uddannelsen skal du beskæftige dig med mindst to af de fire områder, og du kan således profilere uddannelsen i den retning, du ønsker. Kandidatuddannelsen er opbygget sådan, at du har 2,5 semester (75 ECTS) på grundfaget i Tysk og 1,5 semester (45 ECTS) på dit kandidatsidefag (fx dansk, mediefag, historie osv.).

7. og 8. semester

På 7. semester læser du udelukkende på dit kandidatsidefag. På 8. semester er du halvdelen af tiden på Tysk og halvdelen af tiden på dit sidefag. Efter dette semester er du færdig med sidefaget. I Tysk skal du skrive en synopsis inden for et af uddannelsens fagområder. På dette semester skal du også have to valgfag. Du kan selv bestemme, om det skal være et valgfag fra Tyskuddannelsen (fx ”Tysk film og tv” eller ”DDR: Litteratur, samfund og sprog”), eller om du vil læse et valgfag fra en anden uddannelse.

9. semester

På dette semester skal du i et praksisforløb (praktikophold). Hvis du gerne vil i undervisningspraktik og prøve, hvordan det er at undervise i tysk, vil du inden praktikken få undervisning i didaktik, generel læringsteori og praktisk formidlingsteknik. I forlængelse af disse kurser skal du et par uger i praktik på et gymnasium, VUC el.lign., hvor du vil prøve at undervise i praksis. Du vil blive tilknyttet en lærer på stedet, som giver dig feedback på din undervisning. Du har også mulighed for at komme i praktik i en privat eller offentlig virksomhed, hvor du kan arbejde med oversættelse, formidling eller kommunikation. Det kan fx være at oversætte brochurer fra dansk til tysk, skrive artikler med tyskfagligt indhold eller lave pressemeddelelser til tyske aviser og magasiner. Hvis du vælger virksomhedspraktik, vil opholdet i virksomheden typisk være af noget længere varighed, end hvis du vælger undervisningspraktik.

9. semester byder også på et projekt, hvor du selv vælger, inden for hvilket emne projektet skal være. I tilknytning til projektet kan du deltage i kurser som inspiration til valg af emne. Der vil også være fokus på de mere sproglige discipliner på dette semester, da du både kommer til at arbejde med mundtlig og skriftlig kommunikation og formidling.

10. semester - Speciale

På kandidatuddannelsens sidste semester skal du skrive det afsluttende speciale. Specialets emne kan ligge inden for alle af Tyskuddannelsens fagområder, og du har også mulighed for at flette dit sidefag ind i specialet.

Se studieordningen for uddannelsen

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket.

Læs brochuren Tysk Business Boost og få indblik i, hvad man arbejder med på Tyskuddannelserne på Aalborg Universitet.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.