Forskning
Samarbejde

Tysk, Kandidat

Adgangskrav


Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

  • Bachelor med Tysk som centralt fag og et sidefag (Aalborg Universitet).

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

  • Bachelor med Tysk som centralt fag og et sidefag (AU)
  • Bachelor med Tysk som centralt fag og et sidefag (SDU)
  • Bachelor med Tysk som centralt fag og et sidefag (KU).

Vi forventer, at du uploader studieordningen for din adgangsgivende eksamen, hvis din uddannelse ikke giver direkte adgang til kandidatuddannelsen.

Se også uddannelsens studieordning.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Tysk. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Uddannelsen forventer i 2021 at udbyde 7 studiepladser.
 

Prioritering af kvalificerede ansøgere vil ske ud fra følgende udvælgelseskriterium:

  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i den adgangsgivende bacheloruddannelse beregnet på ansøgningstidspunktet

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav