AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Tysk

Tatiana Skovbakke Storgaard

Hello Aps – Pilgrim, Berlin

Overordnet er jeg meget tilfreds med, hvordan mit praktikophold er forløbet. Mine arbejdsopgaver i form af kundeservice over for tyske smykkeforhandlere og kunder, behandling af reklamationer, salg – og marketingopgaver, opsætning og salg af kollektioner samt samarbejdet med det danske hovedkontor har været spændende. Jeg traf bevidst en beslutning om at jeg ville finde et praktiksted med tyske ansatte, fordi formålet med mit praktikophold var at forbedre min mundtlige sprogfærdighed. Jeg har overskredet personlige grænser og føler mig efter mit ophold som en del af den tyske kultur, fordi jeg eksempelvis kom i kontakt med tyskere fra alle regioner i mit job. Et praktikophold i udlandet er forbundet med en del omkostninger, men efter min mening er et praktikophold i udlandet en investering og det vil forhåbentlig blive belønnet at jeg har været flere gange i udlandet, når jeg skal søge job efter endt uddannelse.