AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Tysk

Kikki Kongerslev

Bering IT Partner ApS

Inden mit praktikforløb har jeg nogle gange tvivlet på, hvilke færdigheder og kompetencer jeg egentlig besidder. Gennem min praktik blev det dog tydeligt for mig, at mit studie har bibragt mig en baggrundsviden, en arbejdstilgang og en evne til at løse meget forskellige og komplekse opgaver. Ubevidst dukkede tidligere anvendte teorier og analyseredskaber op, som hjalp mig med udførelsen af mine arbejdsopgaver.

Jeg havde det fulde ansvar for en række opgaver i virksomheden, og jeg er dybt imponeret over den tillid, som blev vist mig. Dette betød, at jeg gjorde mit yderste og samtidig udviklede nye kompetencer. Det har derfor været en uvurderlig del af min uddannelse at kunne kombinere mit mangeårige studium med praktisk erfaring.Maiken Sanderhoff: Det danske Kulturinstitut i Bonn