AAU logo

International Virksomhedskommunikation i Tysk

Job & karriere

Job & karriere

Tager du uddannelsen i International Virksomhedskommuni­kation i Tysk, kan du få job i en erhvervsvirksomhed, hvor du sammen med din afdeling står for kontakten til de tysk­talende markeder. Du arbejder fx i virksomhedens marketing-afdeling, hvor du er med til at udforme reklamefremstød til det tyske marked, eller du tager med salgsafdelingen på messer i udlandet og deltager i den personlige kontakt med de uden­landske kunder. Du kan også være med til at udforme virksom­hedens reklamer, brochurer og brugsanvisninger.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

  • Ansøgning og CV
  • Praktik og studiejob
  • Dine personlige kompetencer
  • Arbejdsmarkedet og brancher
  • A-kasser og fagforeninger
     

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE