AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Tysk, Kandidat

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Tysk:

Ansøgere skal desuden have bestået Dansk på A-niveau.

Vi forventer, at du uploader studieordningen for din adgangsgivende eksamen, hvis din uddannelse ikke giver direkte adgang til kandidatuddannelsen.

Se også uddannelsens studieordning.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation, Tysk. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Uddannelsen forventer i 2020 at udbyde  i alt 35 studiepladser på kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation (Engelsk, Spansk og Tysk).

I 2020 forventer AAU at udbyde 7 studiepladser på uddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Tysk.  


Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS point inden for det tyske og (markeds)kommunikative fagområde på bacheloruddannelsen beregnet på ansøgningstidspunktet.

 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav