AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Tysk, Kandidat

Tysk International Virksomhedskommunikation

Tysk International Virksomhedskommunikation

Der er i dag et stigende behov for kandidater, som har en tværfaglig kompetence og kan kombinere teoretiske færdigheder med praktiske, bl.a. inden for informationsteknologi, kommunikation og sprog. Med en kandidatuddannelse i International Virksomhedskommunikation vil du med netop disse kompetencer kunne udfylde mange forskellige jobfunktioner i internationalt orienterede virksomheder.

Kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunika­tion i Tysk er en toårig kandidatuddannelse, som bygger naturligt oven på Bacheloruddannelsen i International Virk­somhedskommunikation. Du kan også søge ind, hvis du har en anden sproglig BA-ud­dannelse med tysk.

Make it real

Fire studerende fra international virksomhedskommunikation på tysk fik styr på abstrakte teorier om tyske kulturværdier gennem et samarbejde med en dansk webshop, som gerne ville ind på det tyske marked.

 

studieordning for kandidatuddannelsen i tysk
international virksomhedskommunikation, 2020

Du får viden om

  • Strategisk markedskommunikation - PR og interkulturel kommunikation - virksomhedens image og identitet
  • Virksomhedens internationale markedskommunikation
  • Virksomheden i den globale verden

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen