Forskning
Samarbejde

Tourism, Kandidat

Sustainable Tourism Development

Specialiseringen kvalificerer dig til at analysere, forstå og anvende problemstillinger knyttet til turisme, transnationale mobiliteter og globalisering set i et udviklingsperspektiv. Du opnår en dybtgående viden om årsager til og konsekvenser af globalisering, både inden for det internationale turismeerhverv og inden for en regional udviklingskontekst. Dette indebærer en viden om de økonomiske, sociokulturelle og politiske relationer, der knyttes mellem Vesten og potentielle turismedestinationer i udviklingslandene.

Du opnår disse overordnede kompetencer ved at lære at anvende teorier om globale turismestrømme, udviklingspolitik og lokale sociale forandringsprocesser. Det sker især gennem problembaseret projektarbejde og analyse af centrale problemstillinger inden for bæredygtig og equity-baseret turismeudvikling.

Job og karriere

Specialiseringen i Sustainable Tourism Development kvalificerer dig til en karriere inden for internationale udviklingsorganisationer og NGO'er, som fokuserer på turisme og socioøkonomisk udvikling i det globale syd, globale konsulentfirmaer og paraplyorganisationer som fx UNWTO. Det særlige fokus på transnational mobilitet og bæredygtige turisme-policies gør dig i stand til at deltage i og lede governance opgaver.

Andre specialiseringsmuligheder