Forskning
Samarbejde

Tourism

Dennis Grauslund, Adjunkt på Professionshøjskolen UCN

Dennis, Professionshøjskolen UCN

Dennis Grauslund valgte at læse turisme pga. sin interesse for oplevelsesøkonomiske erhverv. Han er rigtig glad for sin uddannelse, og han bruger sine AAU-kompetencer dagligt. I sit arbejde uddanner Dennis kompetente unge mennesker til at komme ud og arbejde for turismen – en branche hvor der ifølge Dennis er mange muligheder for at præge sin karrierevej.

HVORDAN HAR JEG GJORT BRUG AF MIN UDDANNELSE OG AAU-KOMPETENCER?

Den viden, jeg har opnået omkring turisme, strategisk ledelse, analytisk arbejde, mv., er alt sammen noget, jeg bruger i hverdagen på forskellig vis. Derudover er dét at skabe stærke samarbejdsrelationer og at samarbejde med forskelligartede mennesker noget, som er særdeles gavnligt i det udadvendte job, jeg varetager i dag.


MIT BEDSTE AAU-MINDE?

De forskellige projektperioder er noget, som står tilbage som gode minder: Dels at få arbejdet målrettet med den viden, man har tilegnet sig, men også i høj grad at arbejde sammen med andre og få indblik i deres måde at tænke på.


HVORFOR VALGTE JEG AT LÆSE PÅ AALBORG UNIVERSITET FREM FOR PÅ ET ANDET UNIVERSITET?

Der var flere årsager, men primært pga. PBL-tilgangen, som jeg fandt særdeles interessant, fordi den giver studerende mulighed for at arbejde med autentiske problemstillinger i en tværfaglig kontekst, hvor man samtidig får udviklet ens evner udi teamwork.


HVORFOR VALGTE JEG DEN UDDANNELSE, JEG GJORDE, OG VILLE JEG HAVE VALGT ANDERLEDES I DAG?

Jeg valgte at studere turisme, da jeg ifm. min bachelor var blevet mere og mere interesseret i de oplevelsesøkonomiske erhverv. Turismeindustrien er et særdeles interessant område at beskæftige sig med, hvor der er mange muligheder for at præge sin egen karrierevej. Så nej, jeg ville ikke have valgt anderledes i dag.


HVAD DRØMTE JEG OM SOM NYUDDANNET?

At blive selvstændig konsulent med fokus på destinationsudvikling og undervisning af erhverv.


MIT HIDTIDIGE KARRIEREFORLØB

1 ½ år som turismeudviklingskonsulent og projektleder ved Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor jeg arbejdede med forskelligartede udviklingsprojekter relateret til turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune og langs Vestkysten.

1 år som adjunkt ved Erhvervsakademi Dania, hvor jeg underviste på serviceøkonom-uddannelsen og arbejdede med forskellige projekter.

Nu som adjunkt ved Professionshøjskolen UCN, hvor jeg underviser på serviceøkonom-uddannelsen og arbejder med forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, bl.a. inden for undervisning samt destinationsudvikling.


EN TYPISK ARBEJDSDAG FOR MIG

Der er heldigvis stor variation. Den ene dag står den måske på undervisning og forberedelse, mens der den næste dag er fokus på et udviklingsprojekt.


MINE FREMTIDSDRØMME

At bidrage til udviklingen af dansk turisme ved at være med til at uddanne kompetente, unge mennesker, som kan gå ud og gøre en forskel for SMV'erne, der udgør langt størstedelen af dansk turisme :-)


HVAD BETYDER DET, AT AALBORG UNIVERSITET FORTSAT HAR EN INTERESSE I MIG EFTER ENDT UDDANNELSE?

Det betyder meget, naturligvis. For jeg har stadigvæk en interesse i AAU, bl.a. grundet kontakten til tidligere undervisere o.lign.


HAR DU ET GODT KARRIERERÅD TIL STUDERENDE OG NYUDDANNEDE?

Vær ikke bange for at gribe mulighederne, som måske findes langt væk fra den trygge hverdag. Hvo intet vover, intet vinder. Hold efter bedste evne kontakt til tidligere studiekammerater, men husk at udvide dit netværk. 


ANDET DER ER RELEVANT I FORHOLD TIL AT FORTÆLLE OM MIN TID/UDDANNELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET?

Min uddannelse har åbnet op for utrolig spændende muligheder, og jeg kan se, at mange – ikke alle – af mine medstuderende har landet interessante og spændende jobs.

 

BLÅ BOG FOR DENNIS GRAUSLUND
 

Uddannelse på Aalborg Universitet: Turisme

Fakultetstilknytning: Det Humanistiske Fakultet

Campustilknytning: Aalborg

Dimissionsår: 2015

Nuværende job: Adjunkt på Professionshøjskolen UCN