AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Tourism, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Turisme er en gennemført relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse defineres som relevant, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 45 ECTS-point inden for fagområder, der er relevante for et eller flere af følgende af uddannelsens centrale fagområder: forbrugerstudier, markedskommunikation, organisation og ledelse, kulturstudier, interkulturelle studier, innovationsstudier, erhvervsudvikling og policy studier.

Desuden kræves dokumenteret erfaring inden for relevant samfundsvidenskabelig eller humanistisk metode. Kvalitative metoder, videnskabsteori og problembaseret læring (PBL) betragtes som særligt relevante.

Uddannelsen udbydes på engelsk, og der kræves engelsk på B-niveau.

Bacheloruddannelser fra AAU, som giver ret til optagelse

En bacheloruddannelse i Spansk sprog og internationale studier (SIS spansk) fra Aalborg Universitet giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Turisme på Aalborg Universitet, campus Aalborg. Læs mere om retskrav til optagelse på kandidatuddannelser.

Bacheloruddannelser, som kan give adgang til optagelse

  • Language and International Studies, English, fra Aalborg Universitet
  • International Virksomhedskommunikation fra Aalborg Universitet
  • International Virksomhedskommunikation fra Aarhus Universitet
  • Historie fra Aarhus Universitet
  • Globalisation and Cultural Identity fra Aarhus Universitet
  • Historie fra Aalborg Universitet
  • Geografi fra Aalborg Universitet.

Andre beslægtede uddannelser kan give adgang til optagelse, og dette vil blive vurderet ud fra de gældende adgangskrav.

For yderligere oplysninger, se:

Studieordning for uddannelsen i Aalborg

Studieordning for uddannelsen i København

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse ved den gældende deadline.

Se desuden yderligere oplysninger om optagelse på Aalborg Universitet (adgangskrav, ansøgning og frister mv.).

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Turisme i Aalborg og København. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, som søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

I 2020 forventer AAU at udbyde 25 studiepladser i Aalborg og 54 studiepladser i København.

Prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier:

  • Antal beståede ECTS-point ud over de 45 ECTS-point inden for de relevante fagområder, som er minimumskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse (relevante fagområder er: forbrugerstudier, markedskommunikation, organisation og ledelse, kulturstudier, interkulturelle studier, innovationsstudier, erhvervsudvikling og policy studier)
  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet
  • Motivation for ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen, herunder mål med kandidatuddannelsen og kendskab til denne. Motivationen skal være på engelsk og må højst fylde en side.

Spørg gerne Studievejledningen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.

Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet STADS-DANS. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.
 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav