AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Tourism, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Turisme er en gennemført relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse defineres som relevant, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 45 ECTS-point inden for fagområder, der er relevante for et eller flere af følgende af uddannelsens centrale fagområder: forbrugerstudier, markedskommunikation, organisation og ledelse, kulturstudier, interkulturelle studier, innovationsstudier, erhvervsudvikling og policy studier.

Desuden kræves dokumenteret erfaring inden for relevant samfundsvidenskabelig eller humanistisk metode. Kvalitative metoder, videnskabsteori og problembaseret læring (PBL) betragtes som særligt relevante.

Uddannelsen udbydes på engelsk, og der kræves engelsk på B-niveau.

Bacheloruddannelser fra AAU, som giver ret til optagelse

En bacheloruddannelse i Spansk sprog og internationale studier (SIS spansk) fra Aalborg Universitet giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Turisme på Aalborg Universitet, campus Aalborg, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Læs mere om retskrav til optagelse på kandidatuddannelser.

Andre beslægtede uddannelser kan give adgang til optagelse, og dette vil blive vurderet ud fra de gældende adgangskrav.

For yderligere oplysninger, se uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse ved den gældende deadline.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Turisme i Aalborg og København. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, som søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

I 2019 forventer AAU at udbyde 28 studiepladser i Aalborg og 73 studiepladser i København.

Prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier:

  • Antal beståede ECTS-point ud over de 45 ECTS-point inden for de relevante fagområder, som er minimumskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse (relevante fagområder er: forbrugerstudier, markedskommunikation, organisation og ledelse, kulturstudier, interkulturelle studier, innovationsstudier, erhvervsudvikling og policy studier)
  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet
  • Motivation for ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen, herunder mål med kandidatuddannelsen og kendskab til denne. Motivationen skal være på engelsk og må højst fylde en side.

Spørg gerne Studievejledningen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.

Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet STADS-DANS. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.
 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse