Forskning
Samarbejde

Techno-Anthropology

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden

Thea Boje Windfeldt fra Innovationsenheden på Hospitalsenheden Horsens fortæller om mulighed for praktik hos dem som Teknoantropolog.

"I udviklingskonteksten spiller både teknologi og antropologi meget centrale roller, hvorfor vi meget gerne byder cand.stud. Teknoantropologer ind i praktikforløb"

"Om hospitalet - Patienten i centrum
Hospitalsenheden Horsens gør vi vores yderste for, at kvaliteten i behandlingen og patienttilfredsheden er så høj som overhovedet muligt. Vi vil sætte dagsordenen for, hvordan fremtidens hospitalsvæsen skal se ud! Det er vores vision at skræddersy behandlingen, så den enkelte patient er i centrum. Det sikrer vi ved tilstedeværelsen af højt uddannet personale, men også ved, at vores handlinger skaber tryghed og nærvær omkring patienterne.

På forkant med fremtiden
For at sikre den optimale behandling har vi indført højteknologiske hjælpemidler. Alle afdelinger anvender elektroniske patientjournaler og på afdelingerne sikrer den nyeste computerteknologi, det såkaldte iHospital, patienterne et meget effektivt behandlingsforløb, og at pårørende og afdeling kan informeres meget mere præcist.

Vision
Vi vil gennem dialog, dygtighed og dristighed bidrage til et sundhedsvæsen i verdensklasse ved at være det innovative akuthospitalet, der konkurrencedygtigt møder fremtidens patient.

Innovation, teknologi og antropologi
Hospitalsenheden Horsens er udpeget som innovationshospital i Region Midt og vinder af Innovation Cup, som den mest innovative offentlige virksomhed, i både 2009 og 2010. Vi har fokus på at inddrage velfærdsteknologi som hjælp til at forbedre processer og kvalitet. Målet er høj patientsikkerhed og bedre logistik, hvor digitalisering er en af vejene til at opnå forbedringer. Innovationsarbejdet har resulteret i udvikling af landets første patientflowsystem ”iHospitalet”, der sammenbinder flere afdelinger på tværs af hospitalet. Vi arbejder også aktivt med telemedicin og generelt med at sikre, at vi konkurrencedygtigt møder fremtidens patient.

I udviklingskonteksten spiller både teknologi og antropologi meget centrale roller, hvorfor vi meget gerne byder cand.stud. Teknoantropologer ind i praktikforløb. Vi arbejder dagligt med interaktionen mellem mennesker og teknologi og søger sammen med private virksomheder at løse konkrete udfordringer med borger og personale i fokus.

Som praktikant i innovationsafdelingen vil man få indsigt i utallige udviklingsforløb, korte og lange, samt få fingrene begravet i projektledelse, analyse, innovationsprocesser og få et netværk ind i den danske sundhedssektor. Send derfor meget gerne en mail til TheaWind@RM.DK, hvis du er interesseret i at anvende din teori og bidrage til en innovativ sundhedssektor!"

Thea Boje Windfeldt, Innovationsenheden, Hospitalsenheden Horsens.