Forskning
Samarbejde

Techno-Anthropology

Overblik og vurdering af ny teknologi

Overblik og vurdering af ny teknologi

Gy Larsen fra Teknologirådet fortæller om, hvordan hun ser uddannelsen i Teknoantropologi.

"En Teknoantropolog kan i gennemførelsen af både større og mindre projekter være med til at skabe overblik og vurdere ny teknologi"

"Teknologirådet er en uafhængig institution, som arbejder for at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser for både mennesker, samfund og miljø samt for at fremme debatten om teknologi, vurdere teknologien og rådgive Folketinget og regeringen i teknologiske spørgsmål. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er tilsynsførende myndighed for Rådet, og Folketingets Videnskabsudvalg er Teknologirådets faste kontakt til Folketinget.

Jeg vurderer, at der er behov for kandidater, der arbejder med rådgivning af beslutningstagere om teknologiske emner, og som er i stand til at forstå både teknologien og kulturen, den indgår i. Derfor synes jeg, at uddannelsen lyder både lovende og spændende. En Teknoantropolog kan i gennemførelsen af både større og mindre projekter være med til at skabe overblik og vurdere ny teknologi. I teknologidebatten kan Teknoantropologer, med deres kombinerede teknologiske og antropologiske baggrund, være med til at beskrive og formidle, hvad en given teknologi indebærer af både muligheder og udfordringer i forhold til borgere, samfundets forskellige interessenter og miljøet.

Da Teknologirådet netop gerne vil bidrage til demokratiske politiske beslutningsprocesser om den teknologiske udvikling, er det essentielt, at teknologidebatten er tilgængelig for de mange. Netop her kan Teknoantropologer bidrage til en kvalificeret debat og formidling.

Jeg ser således muligheder for, at Teknoantropologer kan arbejde i forskellige råd, organisationer og virksomheder bl.a. med formidling og præsentation af ny teknologi samt med analysearbejde. Endvidere ser jeg et samarbejdspotentiale under selve uddannelsesforløbet, hvor studerende både vil have mulighed for at arbejde med et projekt, som er tilknyttet Teknologirådet, samt at komme i et praktikforløb i Teknologirådet."

Gy Larsen, projektleder i Teknologirådet med arbejdsområde inden for energi, miljø og sundhed.