Forskning
Samarbejde

Techno-Anthropology

Anbefaling af uddannelsen i Teknoantropologi

Anbefaling af uddannelsen i Teknoantropologi

Dorte Sørensen, formand for Clean Clothes Campaign, Danmark, fortæller om, hvordan hun ser uddannelsen i Teknoantropologi.

"Jeg og Clean Clothes Campaign Danmark vil meget gerne anbefale Teknoantropologiuddannelsen"

"Clean Clothes Campaign Danmark (CCCDK) er en netværksorganisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for tekstilarbejdere i udviklingslandene. Det meste af tøjproduktionen foregår i lande som Bangladesh, Indien, Kina samt landene i Centralamerika og lande i Afrika. Her foregår arbejdet ofte under ringe og sundhedstruende vilkår og til en løn, som man knapt kan leve af. Et af de vigtigste krav for Clean Clothes Campaign er derfor arbejdernes ret til at organisere sig. På den måde kan de bedst få indflydelse på deres egne vilkår. CCCDK er en del af et større internationalt netværk af solidaritets-, kvinde-, forbruger- og faglige organisationer. Sammenlagt indgår der over 300 organisationer fra hele verden i netværket. Hovedkontoret ligger i Amsterdam, hvor Clean Clothes Campaign har eksisteret siden 1989.

Jeg og Clean Clothes Campaign Danmark vil meget gerne anbefale Teknoantropologiuddannelsen, idet vi vurderer, at færdiguddannede Teknoantropologi-studerende, med deres tværfaglige forståelse, kan være med til at udvikle metoder til kontrol af overholdelse af etiske kodeks samt sikre udbredelse af CSR-politik i virksomheder. Det er endvidere vores vurdering, at en færdiguddannet Teknoantropolog med sin forståelse for både teknologien og for det kulturelle og etiske vil kunne arbejde med udvikling af mindre skadelige og mere effektive produktionsmetoder til fabrikker generelt, men også til vores fokusområde, som er fabrikker i de tekstilproducerende områder. Et andet område, hvor en Teknoantropolog vil kunne gøre sig gældende, vil være i forhold til at sikre udbredelsen af en etisk baseret indkøbspolitik hos offentlige myndigheder.

Jeg mener således, at Teknoantropologer vil kunne gøre en forskel i forhold til at sikre etisk og bæredygtig tekstilproduktion og udbredelsen af CSR i virksomheder, bl.a. via feltundersøgelser af arbejdsvilkår for tekstilarbejdere i udviklingslande.

Jeg ser muligheden for, at vi i CCCDK vil kunne tilbyde Teknoantropologistuderende både egentlige praktikophold, men også samarbejde omkring projektcases. Herudover vil vi i CCCDK meget gerne holde oplæg om f.eks. den globale handel med tøj, om de problemer den medfører, samt om hvad vi kan gøre for at afhjælpe problemerne. Herudover vil vi naturligvis meget gerne deltage i paneler og debatter om etik i global handel."

Dorte Sørensen, formand for Clean Clothes Campaign, Danmark.