AAU logo

Techno-Anthropology

Virksomheds- og udlandsophold

Virksomheds- og udlandsophold

På studiet arbejder vi med teori, metoder og konkrete feltarbejder. Uddannelsen er hele vejen igennem tilrettelagt i meget tæt sammenhæng med verden udenfor i form af projektarbejder, cases, feltarbejder, udenlandske gæstelærere samt besøg i og fra virksomheder og organisationer. Udlandsophold eller ophold i en dansk organisation eller virksomhed er en integreret del af uddannelsen.

På kandidatuddannelsens 3. semester har du mulighed for at tage på virksomhedsophold, enten i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller studere et semester på et udenlandsk universitet. AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden (fx Kina, Sydamerika og Sydafrika), ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

 

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold