Forskning
Samarbejde

Techno-Anthropology, Kandidat

Job & karriere

Job & karriere

 Som uddannet teknoantropolog laver Sana hver dag det, hun brænder allermest for. Hun observerer og analyserer menneskers adfærd i lufthavnens terminaler og er med til at skabe bedre oplevelser for passagerne. Læs mere om Sana her

avancerede teknoantropologiske interventioner

Som teknoantropolog bliver du i stand til at foretage interventioner i praktiske, teknologiske, institutionelle og samfundsmæssige omgivelser. Dit arbejde giver dig mulighed for at håndtere problemstillinger med teknologier set fra mange forskellige interessenters perspektiver. Du bliver i stand til at kombinere teknologisk viden med kulturel forståelse med det formål at adressere tværfaglige problemer. I praksis får du kompetencer til at arbejde indenfor:

bæredygtighed og ansvarlighed

Som teknoantropolog arbejder du med teknologi og mennesker i situationer, der kræver særlig dyb indsigt i udviklingen og distribueringen af teknologiske løsninger på en etisk acceptabel måde.

anvarligt design

Du bidrager til designprocesser og teknologidesign med din viden, dine evner og dine kompetencer, som sikrer ansvarlig innovation, udvikling, implementering og brug af teknologi.

analyse og kortlægning

Du analyserer og kortlægger behovet for og distrubuationen af viden inden for teknologisk kultur i en organisation.

kendskab til brugeren

Du kan udføre avancerede analyser med henblik på at forstå brugeren af en given teknologi, og du kan involvere brugere i teknologi-interventioner. Du bruger kvalitative etnografiske metoder så som feltarbejde, workshops og design spil til at facilitere brugerinvolvering i udviklingen af løsninger og teknologi.

vurdering og implementering af teknologi

Du kan udføre implementering og evaluering af teknologi. Du evaluerer hvorledes teknolgoi kan implementeres på bedst mulig vis, mens du tager højde for kontekst, kultur og praksis i samfundet og i den givne organisation.

digitale metoder

Du kan arbejde med forskellige typer af digitalt kortlægningssoftware med henblik på at få indsigt i online debatter og kontroverser (fx 5G, vacciner og vindmøller). Du bidrager med solid indsigt i, hvordan forskellige kulturer opfører sig online, og hvordan de potentielt opfører sig offline.

brobygger

Du bygger bro over den professionelle og teknologiske kløft, der findes mellem forskellige interessenter fx ved at analysere samarbejdet i et teknologisk projekt.

Projektledelse

Som projektleder kan du arbejde med innovation, mens du bygger bro til ledelse, designere, ingeniører, teknikere og brugere. Du faciliterer brugerdrevne innovationsprocesser, når der skal udvikles design-koncepter og nye teknologiske prototyper.

HVAD KAN DU ARBEJDE MED SOM TEKNOANTROPOLOG?

Vi har undersøgt hvilke teknologidomæner uddannede teknoantropologer arbejder inden for. Vi har også opgjort deres arbejdsfunktioner og hvilke kompetencer de anvender i deres daglige arbejde:

TEKNOLOGIDOMÆNER:

 • Sundhed og velfærd
 • IT
 • Miljø og Bæredygtighed

ARBEJDSFUNKTIONER:

 • Brugerinddragelse og User-Experience (UX)
 • Projektledelse og bindeled mellem mennesker, teknologi og faggrupper
 • Teknologivurdering, teknologiplanlægning og teknologidesign
 • Forskning og undervisning

Kompetenceanvendelse:

 • Bruger-inddragende design af teknologiske løsninger
 • Etnografiske metoder (deltagerobservation, interviews og kulturforståelse)
 • Bred teknologiforståelse samt metodisk og teoretisk overblik
 • Brobygningsekspertise mellem teknologier, brugere og eksperter
 • Projektstyring og -ledelse

 

Læs kandidat i Teknoantropologi
Sophie-Alexandra fortæller om vigtigheden af teknoantropologer

Portrætter af teknoantropologer i job

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her