AAU logo

Techno-Anthropology

Job & karriere

Job & karriere

Hvad kan jeg blive?

Som færdiguddannet teknonantropolog kan du lave nuancerede antropologiske undersøgelser af problemstillinger omkring både udvikling og brug af ny teknologi, som bl.a. kan anvendes inden for forskningsbaseret politisk rådgivning, teknologisk innovation, entreprenørskab og organisationsudvikling, ligesom man kan bidrage til teknologisk udvikling og innovation. Du kan virke som brobygger mellem teknologiske ekspertkulturer og aftagere af ny teknologi, herunder forbrugere, virksomhedsledelse, PR-folk, politikere, NGOer m.v. Færdiguddannede teknoantropologer kan således fungere som bindeled i forskellige kontekster, og på forskellige niveauer.

Eksempler på jobområder er:

 • Konsulentarbejde, hvor du som teknoantropolog kan agere bindeled på tværs af kulturer i forbindelse med internationalt samarbejde om teknologiske projekter eller i analyser af internationale segmenter, fx produktudvikling og markedsføring i multinationale selskaber eller samarbejde om løsning af internationale opgaver i fx FN-regi.
 • Teknologidesign, hvor teknoantropologen kan være projektleder og bindeleddet imellem teknikere og brugere, hvor brugerdrevne innovationsprocesser i forbindelse med udvikling af designkoncepter og nye teknologisk prototyper skal drives og understøttes.
 • Analyse, hvor du som teknoantropolog kan gennemføre analyser af vidensbehov og -distribution inden for kultur og teknologi både internt i en organisation og i samspil med eksterne aktører - fx i forbindelse med analyser af specifikke befolknings- eller faggruppers behov for konkrete teknologiske løsninger.
 • Formidling, hvor teknoantropologer kan fungere som bindeled mellem forskellige faggrupper. Det kan fx være ledelse kontra kunder eller produktudviklere kontra offentlighed, hvor der på den ene side kræves dyb forståelse for innovation, design, anvendelse og implementering af videnstunge og højteknologiske produkter og serviceydelser, og på den anden side forståelse af behov, holdninger, politikker og kulturer i organisationer, kundesegmenter eller det omgivende samfund.
 • CSR (Corporate Social Responsibility), hvor teknoantropologer kan arbejde som bindeled mellem teknologi og mennesker i situationer, der kræver indsigt i og stillingtagen til, hvordan vi kan udvikle, distribuere og omsætte teknologiske løsninger på en etisk acceptabel og menneskelig måde, og viden om hvordan den nyeste viden om komplekse teknologiprocesser kan deles med andre aktører.
 • Markedsføring, hvor teknoantropologer kan understøtte samarbejdet mellem organisationens vidensproducerende og formidlende enheder dels i forbindelse med innovative og kreative processer, og dels i forbindelse med udvikling og markedsføring af nye teknologiske produkter.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE