Forskning
Samarbejde

Techno-Anthropology, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Techno-Anthropology er en 2-årig kandidatuddannelse på 120 ECTS points (1 ECTS svarer til 28 timers arbejde). Den teknoantropologiske tilgang er baseret på Aalborg-modellen 'Problembaseret Læring'; en metode hvor specifikke problemstillinger bliver analyseret i en bestemt kontekst, og potentielle løsninger bliver foreslået, diskuteret og ofte implementeret.

Hvert semester består af både kurser og projektarbejde. Du følger kurser ca. halvdelen af tiden; i den resterende tid arbejder du sammen med din studiegruppe på dit semesterprojekt.

Gennem de første to semestre får du overblik over de forskellige teoretiske og metodiske tilgange til den teknoantropologiske forståelse af teknologi.

På dit 3. semester skal du vælge dit ekspertiseområde. Du specialiserer dig i professionelle omgivelser, hvor dine individuelle interesser, kompetencer og styrker møder ny teknologisk innovation og udvikling inden for områder som eksempelvis sundhed, velfærd, bio, energi, miljø eller informationsteknologi. 

Du udfører et stort studie i fx et firma, en politisk organisation, et konsulenthus, en offentlig instans eller et universitet i udlandet, der arbejder med netop dit ekspertiseområde.

På dit 4. og sidste semester skriver du dit speciale. Du kan fortsætte din analyse af det empiriske materiale, du har samlet gennem dit 3. semesterprojekt, eller du kan starte et nyt projekt. Du arbejder i en gruppe, hvor I typisk er 2-3 studerende.

 

Uddannelsens struktur

1. semester

Projekt

På dette semester skriver du to projekter, hvorigennem du arbejder med teknologiske udfordringer. Fokus i det første pilotprojekt (5 ECTS) er at arbejde interdisciplinært sammen med dine medstuderende fra forskellige baggrunde. Derefter laver du et projekt om "Teknologisk forandring" (10 ECTS), hvor du analyserer en teknologisk udfordring i dens socio-tekniske kompleksitet. Dette gøres ved at binde udvalgte teknologiske udfordringer sammen med eksisterende viden. Hvordan kan eksisterende viden hjælpe os med en specifik teknologisk udfordring?

I projektgrupper med dine medstuderende udfører du avanceret litteratur-review og identificerer relevant viden fra forskellige discipliner. Du arbejder med at stille interdisciplinære og socio-tekniske forskningsspørgsmål. Grupperne dannes således at forskellige baggrunde sammensættes. Fokus er på samarbejde for at udnytte gruppernes diversitet. Projektarbejdet suppleres med kurser.

Kurser

  • Techno-Anthropological Problems and Theories (10 ECTS): Dette modul giver dig overblikket over centrale teknoantropologiske teorier samt indsigt i mere end 20 teknoantropologiske case studier, som illustrerer det brede spektrum, som teknoantropologisk analyse har.
  • Ethnographic Methods (5 ECTS): Hvis ikke du under din bacheloruddannelse igennem to semestre har arbejdet med etnografiske metoder, følger du dette kursus. Kurset giver dig teknoantropologisk metode-kompetencer.
  • Emerging and Cutting Edge Science and Technology (5 ECTS): Hvis du allerede har etnografiske kompetencer, følger du dette kursus, som giver dig overblik over ny og cutting edge forskning og teknologi på AAU og i erhvervslivet.

 

2. semester

PROJEKT

Technological Processes and Design (15 ECTS).

Gennem dette semester arbejder du i en projektgruppe, hvor du bruger de teknoantropologiske kompetencer, som du har opnået gennem 1. semester, sammen med anvendelsen af teknoantropologisk metode i teknologiske innovationsprocesser. Kurser understøtter projektarbejdet.

KURSER

  • Facilitation of Design Processes and Technological Innovation (10 ECTS): Dette kursus lærer dig teorier og strategier for teknologisk innovation såvel som metoder og redskaber til planlægning og facilitering af innovations- og designprocesser for og med brugere. Kurset giver dig et repertoire af koncepter, metoder og redskaber, som du kritisk kan undersøge og anvende i dit problembaserede projektarbejde.
  • Mapping Controversies (5 ECTS): Gennem dette kursus lærer du at visualisere en meningsudveksling eller en kontrovers ved hjælp af digitale metoder. Som teknoantropolog bliver du bekendt med, at ny viden ofte bliver anfægtet, at man ikke altid stoler på eksperter, at teknologiske projekter har sociale og etiske implikationer, og at videnskab og politik ofte bliver filtret sammen i hverdagens demokrati. At kortlægge kontroverser eller meningsudvekslinger handler i dette kursus om at studere disse udfordringer ved hjælp af digitale redskaber samt at analysere online digital data.

"Det socio-tekniske aspekt er helt unikt, og i mine øjne essentielt, når vi skal arbejde med udfordringer i samfundet!"

Ida, tidligere studerende på Teknoantropologi

 

3. semester

3. semester på 25 ECTS er dedikeret til et stort projektarbejde. Du har følgende forskellige muligheder:

Projekterne og det tilhørende feltarbejde giver dig mulighed for at gå i dybden med en teknoantropologisk problemstilling. Samtidig opnår du praktisk erfaring i at løse en kompleks teknoantropologisk problemstilling. Dit arbejde dokumenteres i form af en projektrapport, som danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Udover dette store projektarbejde får du et kursus i Reflexive Project Design and Competence Development (5 ECTS), hvor du lærer om forskellige teorier og metoder i relation til projektarbejdet, og hvordan du kritisk reflekterer over din egen rolle som praktiserende teknoantropolog i professionelle omgivelser og at formulere dine teknoantropologiske kompetencer.

 

4. semester

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde (kandidatspecialet) af et halvt års varighed. Du kan vælge at analysere den empiri, du har indsamlet i forbindelse med projektet på 3. semester, men du kan også vælge at arbejde med en helt ny problemstilling.

 

TVÆRFAGLIGHED I Techno-Anthropology

Techno-Anthropology  er forankret i et formaliseret forskningssamarbejde mellem de følgende områder og laboratorier:

Institut for planlægning

Research group for Techno-Anthropology & Participation

Research group for Sustainable Design and Transition 

INSTITUT FOR kultur og læring

Research group for Techno-Anthropology

institut for energiteknik

Research group for Thermal Energy Systems

forskningsgruppe-leder Anne Marie Kanstrup fortæller om forskningen bag uddannelsen

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde