AAU logo

Techno-Anthropology

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På kandidatuddannelsens første år får du overblik over, hvilke grupper teknologiske eksperter samarbejder og kommunikerer med, ligesom du arbejder med brugerdreven teknologisk innovation og ansvarlig problemløsning af teknologiske og sociale problemer.

På andet år skal du blandt andet på et længere feltophold i fx en virksomhed, hvor du observerer samspillet mellem eksperterne og virksomhedens øvrige personalegrupper, deres leverandører, kunder o.a. – og du tager muligvis selv del i samspillet. Du kan også tage på feltophold i en offentlig organisation, et konsulenthus, en international NGO m.v.

Du lærer at håndtere en stor mængde empirisk materiale samt at læse og udarbejde etiske, antropologiske og tekniske analyser af teknovidenskabelige problemstillinger. Du lærer også at videreformidle analyseresultaterne til forskellige målgrupper. Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde (specialet) af et halvt års varighed.

Uddannelsens struktur

1. semester

På første semester skrives der projekt over temaet ”Ekspertkulturer og ansvarlig teknologi”. Her undersøges og vurderes koblinger mellem en konkret teknologi og de tekniske ekspertkulturer, der har medvirket til at udvikle disse. Projektarbejdet kombinerer kvalitative metoder, teknologiske principper og etisk analyse og kan fx omhandle teknologitunge virksomheders sociale ansvar. Du skal også følge to obligatoriske kurser på første semester, der dels omhandler virksomhedskultur, og dels sætter fokus på ansvarlig og innovativ vidensproduktion. Semestret byder også på et valgfrit modul.

2. semester

Projektet på andet semester behandler koblingerne mellem antropologiske/etnografiske undersøgelser og produktudvikling. I projektarbejdet kan der fx arbejdes med brugerdreven innovation. På den måde lærer du fx at kombinere en antropologisk brugerundersøgelse med produktudvikling.

Andet semester indeholder også to obligatoriske kurser: Et kursus i produktudvikling, hvor du får indsigt i værdifølsomt design, brugerdreven innovation, teknologibaseret service og forskningsbaseret rådgivning, samt et kursus om technoscience, hvor teorier om moderne vidensproduktion og dens samspil med omgivelserne adresseres. Andet semester byder også på et valgfrit modul.

3. semester

Tredje semester byder på et længere feltophold. Du kan for eksempel have et ophold i en virksomhed, hvor du observerer samspillet mellem eksperterne og virksomhedens øvrige personalegrupper, deres leverandører, kunder o.a. – og du tager muligvis selv del i samspillet. Du kan også tage på feltophold i en offentlig organisation, et konsulenthus, en international NGO eller lignende.

4. semester

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde (specialet) af et halvt års varighed. Du kan vælge at analysere den empiri, du har indsamlet i forbindelse med feltarbejdet på 3. semester Du kan også vælge at arbejde med en helt ny problemstilling.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde