Forskning
Samarbejde

Techno-Anthropology, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Techno-Antropology

  • Teknoantropologi fra AAU (retskrav)
  • Alle bacheloruddannelser inden for natur- og ingeniørvidenskab
  • Alle diplomingeniøruddannelser
  • Professionsbachelorer inden for det sundhedsfaglige område – bioanalytiker, radiograf, sygeplejerske, ergoterapeuter, fysioterapeuter,  jordemoder.
  • En bachelorgrad i Antropologi, Markeds- og ledelsesantropologi, Sociologi, Psykologi, Humanistisk Teknologi, Kunst og Teknologi eller Kommunikation og Digitale Medier

Der er desuden krav om engelsk svarende til minimum B-niveau.

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Techno-Antropology er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Antal studiepladser:

Teknoantropologi Købehavn: 30 pladser
Teknoantropologi Aalborg: 16 pladser

Har du en bachelor i Teknoantropologi fra Aalborg Universitet, og søger du rettidigt ind på kandidaten i Techno-Anthropology i direkte forlængelse af din bachelor, har du krav om optagelse på kandidaten. Læs mere om retskrav her.

Udvælgelsen af ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier:

I screeningen for den studerendes optagelse vil følgende kriterier blive vægtet:

  • E-kurset “Introduction to Techno-Anthropology” bestået
  • Et overbevisende ansøgningsbrev der forklarer, hvordan ansøgeren vil bruge sin kandidatgrad efter færdiggørelsen
  • Relevansen af bachelorgraden (set ift. PBL, tværfaglighed, teknologifokus og/eller etnografiske metoder)
  • Karakterer gennem bacheloruddannelsen

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav