AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Techno-Anthropology, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Techno-Antropology

 • Teknoantropologi fra AAU med indskrivning på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse heraf (retskravsbachelorer)
 • Alle bacheloruddannelser inden for natur- og ingeniørvidenskab
 • Alle diplomingeniøruddannelser
 • Professionsbachelorer inden for det sundhedsfaglige område – bioanalytiker, radiograf, sygeplejerske, jordemoder
 • En bachelorgrad i Antropologi, Markeds- og ledelsesantropologi, Sociologi, Psykologi, Humanistisk Teknologi, Kunst og Teknologi eller Kommunikation og Digitale Medier

Der er desuden krav om engelsk svarende til minimum B-niveau.

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Techno-Antropology er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Antal studiepladser i 2018

Teknoantropologi Købehavn: 60 pladser
Teknoantropologi Aalborg: 40 pladser

Har du en bachelor i Teknoantropologi fra Aalborg Universitet, og søger du rettidigt ind på kandidaten i Techno-Anthropology i direkte forlængelse af din bachelor, har du krav om optagelse på kandidaten. Læs mere om retskrav her.

Udvælgelsen af ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier:

I screeningen for den studerendes optagelse vil følgende kriterier blive vægtet: 

 • Karakter 12 i bachelorprojektet
 • Karakter 10 eller mere i gennemsnit i kvalifikationsgraden
 • Ansøgningen indeholder realistiske planer for, hvordan ansøgeren vil anvende kandidatuddannelsen professionelt efter dimittering
 • Ansøgeren har i løbet af den kvalificerede bachelor bestået kurser fra to fakulteter (HUM, SOC, TECH, SCI, HEALTH)
 • Ansøgeren har arbejdet med teknologi i et socio-teknisk perspektiv under bachelorprojektet
 • Erfaring med PBL dokumenteret i ansøgningsdokumenterne
Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse