AAU logo
Forskning
Samarbejde

Techno-Anthropology, Kandidat

Techno-Anthropology

Techno-Anthropology

Kandidatuddannelsen i Techno-Anthropology (Teknoantropologi) handler om at bidrage til udviklingen af ny teknologi og om at bygge bro mellem tekniske eksperter og andre grupper, der arbejder med ny teknologi, herunder kunder og andre brugere, ledelse, leverandører, reklamefolk, offentligheden, beslutningstagere mv. Uddannelsen indeholder et længere feltophold i en teknologitung virksomhed, en international NGO eller en offentlig styrelse.

Brobygning og udvikling af ny teknologi kræver på den ene side forståelse for teknologisk innovation, design, anvendelse og implementering, og på den anden side viden om behov, holdninger, værdier, handlemønstre, kulturelle koder mv. i virksomheder og andre organisationer, samt i kundesegmenter og andre grupperinger i det omgivende samfund.

Du lærer at håndtere en stor mængde empirisk materiale samt at læse og udarbejde etiske, antropologiske og tekniske analyser af teknovidenskabelige problemstillinger. Du lærer også at videreformidle analyseresultaterne til forskellige målgrupper. Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde (specialet) af et halvt års varighed.

Som kandidat i Techno-Anthropology (Teknoantropologi) kan du lave nuancerede antropologiske undersøgelser af problemstillinger omkring udvikling og brug af ny teknologi, som du bl.a. kan anvende inden for forskningsbaseret politisk rådgivning, teknologisk innovation, entreprenørskab og organisationsudvikling.

Du fungerer som brobygger mellem teknologiske ekspertkulturer og aftagere af ny teknologi, herunder forbrugere, virksomhedsledelse, PR-folk, politikere m.v.

hør hvordan sia og Thor fra uddannelsen arbejder med virkelige problemstillinger

 

Teknoantropologi i pressen

'Tværdisciplin findes skam'
Replik af ekstern lektor Christian Baron & tidligere studienævnsformand Tom Børsen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet København. Fra Dagbladet Information

'Bliv klogere på både teknik og antropologi - Ny uddannelse fra Aalborg Universitet skal bygge bro mellem mennesket og teknologien'
Artikel fra Videnskab.dk

Følg Teknoantropologi på Facebook

Uddannelsen kan læses på campus i Aalborg og i København.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Antropologiske metoder
  • Tværfaglig kommunikation
  • Teknologisk innovation
  • Teknologietik - samarbejde med erhvervslivet

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen