AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Techno-Anthropology, Kandidat

Techno-Anthropology

Techno-Anthropology

Vil du gennem din uddannelse kombinere teknologisk forandring og empiriske studier? Så er kandidatuddannelsen i Techno-Anthropology noget for dig.

En kort intro til uddannelsen

 

Lær at arbejde med komplekse socio-tekniske problemstillinger

Med kandidatuddannelsen i Techno-Anthropology  får du en unik mulighed for at udvikle din viden, dine evner og dine kompetencer til at arbejde med teknologi fx med vurdering af teknologi, teknologisk innovation, teknologi-drevet forandring, brug af teknologi og teknologi-etik. Som studerende på uddannelsen kommer du til at arbejde med komplekse socio-tekniske problemstillinger med mange interessenter. Det kan bl.a. være i forhold til:

 • Anvendelse af teknoantropologiske metoder for at opnå indsigt i teknologiske processer
 • Identifikation af drivere og barrierer for ansvarlig, robust og bæredygtig teknologisk innovation
 • Anvendelse af socio-tekniske teorier til analyse af nye og kontroversielle teknologier
 • Planlægning, facilitering og organisering af teknologisk innovation og forandringsprocesser
 • Facilitering af mange forskellige interessenters deltagelse i teknologisk innovation
 • Udførelse af etisk vurdering af socio-tekniske netværk
 • Evaluering af hvordan sociotekniske teorier og etnografiske metoder kan skabe ny praksis i teknologisk forskning og udvikling
 • Udvikling af digitale metoder til mapping og visualisering af online debatter
 • Muligheder for at lave et problembaseret projekt i en ekstern virksomhed i Danmark eller i udlandet

Gennem dit studie kombinerer du dybdegående studier af teknologisk innovation og forandring med den antropologiske tilgang. Dette giver dig kompetencer til analyse, facilitering og vurdering af innovation af nye teknologier på forskellige niveauer: Mikro-niveauet hvor du ser på hvordan individer interagerer med teknologi, på meso-niveauet hvor du beskæftiger dig med teknologiens institutioner, og på makro-niveauet hvor lovgivning, regulering og politik – nationalt og internationalt – er i centrum.

hør hvordan sia og Thor fra uddannelsen arbejder med virkelige problemstillinger

 

Hvorfor Techno-Anthropology ?

Moderne organisationer er fokuserede på at løse problemer og producere ny interdisciplinær viden. Teknologi spiller en afgørende rolle i de udfordringer, organisationerne står over for; eksempelvis robuste institutionelle digitaliseringsindsatser, som kræver en syntese af viden fra forskellige discipliner (fx brugererfaring, informationsteknologi, etik, ledelse).

Sådanne komplekse problemer bør ikke undersøges alene ud fra et teknisk eller et socialt videnskabeligt synspunkt, men snarere ud fra en balanceret tilgang, der tager højde for de forskellige perspektiver. Teknoantropologi er en uddannelse, der tilbyder forskellige perspektiver og tilgange i forhold til ansvarlig teknologisk innovation og forandring. Gennem forskellige teorier og metoder forbereder vi dig på at kunne fungere som mediator, facilitator eller forandringsagent i organisationer, der mangler denne ekspertise.

Teknoantropologer er fokuserede på at bidrage til at skabe opmærksomhed omkring samt at lede og løse komplekse socio-tekniske problemer sammen med mange forskellige interessenter fra både private og offentlige organisationer inden for fx:

 • medicin, sundhed og velfærd
 • informationsteknologi
 • bioteknologi
 • brugerinvolvering
 • bæredygtighed

Gennem gruppearbejdet på studiet, vil du lære om samt opleve:

 • cutting-edge teknologier
 • interdisciplinær vidensproduktion
 • brugerdrevet teknologisk innovation
 • tekniske ekspertkulturer
 • ansvarlig forskning og teknologisk innovation
 • samarbejde, facilitering og projektledelse
 • digitale etnografiske metoder

Som færdiguddannet teknoantropolog vil du være i stand til at facilitere og gennemføre teknologisk innovation og forandring ved at integrere alle interessenters perspektiver.

På uddannelsen i Techno-Anthropology  har vi fokus på FNs Verdensmål

 

MØD Techno-Anthropology  PÅ DE SOCIALE MEDIER

Facebook

LinkedIn

Techno-Anthropology  i medierne


DR.dk - Kan algoritmer foretage faglige skøn?

På Brinkmanns Brik -- Human Enhancement og Post-Humanisme

Supertanker -- robotterne kommer 

DR.dk - Om fertilitetsbehandlinger

Supertanker - er det ok, jeg ringer nu?

DR P1: Teknoantropologisk teknologi-forståelse


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Din samarbejdsevne bliver styrket, og det er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger, som virksomheder og organisationer stiller. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet bedrives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor adgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor sjældent hentet fra lærebøger men typisk fra aktuelle artikler fra tidsskrifter og forskningsantologier.

Læs i aalborg eller københavn

Uddannelsen kan læses i Aalborg eller København. Læs mere om livet som studerende i Aalborg eller som studerende i København.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Antropologiske metoder
 • Tværfaglig kommunikation
 • Teknologisk innovation
 • Teknologietik - samarbejde med erhvervslivet

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen