AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Energy Engineering, Civilingeniør

Process Engineering and Combustion Technology

Ild


På specialiseringen i Process Engineering and Combustion Technology (Proces- og Forbrændingsteknik) på den toårige civilingeniøruddannelse i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig energiteknik) på AAU Esbjerg arbejder du med energisystemer baseret på avancerede proces- og forbrændingsteknologier. Gennem uddannelsen tilegner du dig viden om, hvordan man kan designe, analysere og simulere enheder til forbrænding af fossile brændstoffer, biomasse og gas samt enheder, der anvendes i procesindustrien.

”DET SPÆNDENDE VED UDDANNELSEN ER, AT DEN BERØRER MANGE AF DE PROBLEMSTILLINGER, DER ER I VERDEN, HVOR DER ER MEGET FOKUS PÅ AT OPTIMERE ENERGISYSTEMER FOR AT SKABE EN GRØNNERE HVERDAG”

Christian Lambertsen, studerende

På specialiseringen arbejder du bredt med teknologier til procesindustrien. Det kan være optimering af systemer til at adskille olie, gas og vand på en offshore olierig; det kan være avanceret analyse af de forbrændingsprocesser, der finder sted i termiske kraftværker; opgradering af biogas til en kvalitet, der kan ledes ud på naturgasnettet; implementering af en absorptionsvarmepumpe i et fjernvarmeanlæg til at øge effektiviteten eller design af præcise flerfase flowmetre. Fælles for disse emner er, at du vil arbejde med design, analyse og simulering af komponenter og systemer inden for proces- og forbrændingsområdet. Dette omfatter både de nyeste værktøjer til simulering af strømninger, herunder Computational Fluid Dynamics (CFD), samt de nyeste eksperimentelle teknikker til måling af strømninger, emissioner, partikler m.m.

”JEG HAR FLERE GANGE SAMARBEJDET MED ERHVERVSLIVET - PRIMÆRT INDEN FOR TERMO- OG FLUIDDYNAMIK. SAMARBEJDET GIVER ET GODT BILLEDE AF HVAD EN INGENIØR SIDDER OG ARBEJDER MED”

Rune W. Johannsen, studerende

Analyse af data

På uddannelsen lægges der vægt på at samarbejde med industrielle samarbejdspartnere og arbejde med virkelige problemstillinger, så der opfordres til tæt kontakt med virksomheder igennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i energisektoren. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye innovative løsningsmetoder.

Undervisningen foregår på engelsk, og du kommer til at være en del af et spændende internationalt miljø, der kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.
 

Mød rasmus og hans projektgruppe, der arbejder med strømningsmekanik:

 

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Inspektion af forbrændingsovn

”SOM STUDERENDE PÅ ENERGI-UDDANNELSEN MENER JEG, MAN FÅR EN MEGET BRED FAGLIG VIDEN OM MANGE EMNER. SAMTIDIG GÅR MAN OGSÅ I DYBDEN MED FLERE AF DEM, SÅ MAN ER MEGET GODT RUSTET TIL ARBEJDSMARKEDET”

JACOB G. I. ERIKSEN, TIDLIGERE STUDERENDE, NU ANSAT SOM ENGINEER, TECHNICAL SAFETY, HOS RAMBØLL


Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Sustainable Energy Engineering med specialisering i Process Engineering and Combustion Technology har du en dybdegående viden om energiteknik baseret på grundlæggende teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning. Du kan forstå og identificere problemstillinger inden for fagområdet, og med din viden kan du vælge de relevante teorier, metoder og værktøjer, der kræves for at løse problemerne.

Med netop denne specialisering har du viden om proces- og forbrændingsteknik, hvilket inkluderer køle- og varmeteknik, forbrænding, biologiske og kemiske processer, procesdesign, energikonvertering og energilagring. Du er hermed kvalificeret til at gå direkte ind og arbejde i en proces- eller R&D-afdeling. Det kan være både lokalt, nationalt eller internationalt.

Du kan arbejde hos fx:

 • DONG Energy
 • Mærsk Olie og Gas
 • Vestas
 • Danfoss
 • Grundfos
 • Siemens Wind Power
 • KK-Wind Solutions
 • ABB
 • Offshore industrien
 • Biomasse- og biogasområdet
 • Vindmølle-, maskin- og procesindustrien
 • Offentlige energimyndigheder
 • Kraftværker
 • Energiforsyningsselskaber (både varme og el)
 • Energiproduktionsselskaber
 • Elektroteknikvirksomheder
 • Den termiske procesindustri
 • Mekatronisk og hydraulisk procesindustri
 • Rådgivende ingeniørvirksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologi og –systemer

”AAU-ESBJERG ER ET LILLE, DYNAMISK UNIVERSITET, HVOR ALLE KENDER ALLE OG HVOR MANGE GERNE HJÆLPER SINE MEDSTUDERENDE”

Martin Bouvin Kynde, studerende

Se brochuren om Energiuddannelserne i Esbjerg (pdf):

Brochuren om Energi-uddannelserne i Esbjerg


testimonials


LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Sustainable Energy Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Sustainable Energy Engineering.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I aalborg

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Aalborg - klik ind på Energy Engineering for nærmere information.

Studerende

SØG OPTAGELSE PÅ SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING