AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Energy Engineering, Civilingeniør

Process Engineering and Combustion Technology

Ild


SØG OPTAGELSE PÅ SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING


På specialiseringen i Process Engineering and Combustion Technology (Proces- og Forbrændingsteknik) på den toårige civilingeniøruddannelse i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig energiteknik) på AAU Esbjerg arbejder du med energisystemer baseret på avancerede proces- og forbrændingsteknologier. Gennem uddannelsen tilegner du dig viden om, hvordan man kan designe, analysere og simulere enheder til forbrænding af fossile brændstoffer, biomasse og gas samt enheder, der anvendes i procesindustrien.

“Det spændende ved uddannelsen er, at den berører mange af de problemstillinger, der er i verden, hvor der er meget fokus på at optimere energisystemer for at skabe en grønnere hverdag.”
Christian Lambertsen, studerende

På specialiseringen arbejder du bredt med teknologier til procesindustrien. Det kan være optimering af systemer til at adskille olie, gas og vand på en offshore olierig; det kan være avanceret analyse af de forbrændingsprocesser, der finder sted i termiske kraftværker; opgradering af biogas til en kvalitet, der kan ledes ud på naturgasnettet; implementering af en absorptionsvarmepumpe i et fjernvarmeanlæg til at øge effektiviteten eller design af præcise flerfase flowmetre. Fælles for disse emner er, at du vil arbejde med design, analyse og simulering af komponenter og systemer inden for proces- og forbrændingsområdet. Dette omfatter både de nyeste værktøjer til simulering af strømninger, herunder Computational Fluid Dynamics (CFD), samt de nyeste eksperimentelle teknikker til måling af strømninger, emissioner, partikler m.m.

“Jeg har flere gange samarbejdet med erhvervslivet - primært inden for termo- og fluiddynamik. Samarbejdet giver et godt billede af hvad en ingeniør sidder og arbejder med.”
Rune W. Johannsen, studerende

Analyse af data

På uddannelsen lægges der vægt på at samarbejde med industrielle samarbejdspartnere og arbejde med virkelige problemstillinger, så der opfordres til tæt kontakt med virksomheder igennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i energisektoren. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye innovative løsningsmetoder.

Undervisningen foregår på engelsk, og du kommer til at være en del af et spændende internationalt miljø, der kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.
 

Mød rasmus og hans projektgruppe, der arbejder med strømningsmekanik:

 

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Inspektion af forbrændingsovn

“Som studerende på Energi-uddannelsen mener jeg, man får en meget bred faglig viden om mange emner. samtidig går man også i dybden med flere af dem, så man er meget godt rustet til arbejdsmarkedet.”
Jacob G. I. Eriksen, tidligere studerende, nu ansat som engineer, technical safety, hos Rambøll

 

Se brochuren om Energiuddannelsen i Esbjerg (pdf):

Brochure om Energiuddannelsen i Esbjerg


testimonials


LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING
SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

Du og dine medstuderende arbejder sammen i grupper baseret på jeres fælles interesseområder og ambitionsniveauer. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigere kan lære dine medstuderende at kende. Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet.
Studerende

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Institut for Energiteknik har et tæt samarbejde med erhvervslivet inklusiv førende virksomheder inden for fagområdet. Det betyder, at du som studerende kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du, allerede mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Institut for Energiteknik drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle tidsskriftsartikler. Læs mere om undervisning på AAU og forskningsmiljøerne, der er tilknyttet Institut for Energiteknik.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

På Institut for Energiteknik arbejder du under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Institut for Energiteknik.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer.
Læs mere om studieliv i Esbjerg og hvordan det er at leve som studerende i Esbjerg.

Vindmølle
 


DU KAN OGSÅ LÆSE I aalborg

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Aalborg - klik ind på Energy Engineering for nærmere information.

 


like os på facebook

 

 

En af de bedste ingeniøruddannelser i verdenAalborg Universitet bedst i Europa

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 

Engineer the future