AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Energy Engineering, Civilingeniør

Optagelse og Adgangskrav

Studerende


Følgende bacheloruddannelse har retskrav om optagelse:

  • Energi, Aalborg Universitet, Esbjerg campus

Bachelor- og diplomingeniøruddannelser uden retskrav om optagelse:

  • Energi (bachelor) med specialisering i Mekatronik, Aalborg Universitet, Aalborg campus
  • Bæredygtig Energiteknik (diplom) med specialisering i Mekatronik, Aalborg Universitet, Aalborg campus
  • Applied Industrial Electronics (bachelor), Aalborg Universitet, Esbjerg campus
  • Mekatronik (diplom) med relevante valgfagskurser, Syddanske Universitet (SDU), Sønderborg campus
  • Lignende uddannelser hvor der laves en individuel vurdering af ansøgerens kompetenceprofil

Optagelse på uddannelsen forudsætter engelsk på minimum B-niveau.

Se også uddannelsens studieordning og AAU’s Uddannelsestjekker.


FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.


søg optagelse på sustainable energy engineering

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse