AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Energy Engineering, Civilingeniør

Optagelse og Adgangskrav

Studerende


Følgende bachelor- og diplomingeniøruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som civilingeniør i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) med specialisering i Offshore Energy Systems (Offshore Energisystemer):

Optagelse på uddannelsen forudsætter engelsk på minimum B-niveau.

Se også uddannelsens studieordning og AAU’s Uddannelsestjekker.


FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.


søg optagelse på sustainable energy engineering

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse