Forskning
Samarbejde

Sustainable Energy Engineering, Civilingeniør

Offshore Energy Systems

Fremvisning af laboratorie


SØG OPTAGELSE PÅ SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING

“I løbet af projekterne er man selv ansvarlig for sin læreproces og har dermed også muligheden for at specialisere sig inden for de områder, man mest er interesseret i.”
Randy Ken Oldenbürger, studerende

Specialiseringen i Offshore Energy Systems (Offshore Energisystemer) er en del af den toårige civilingeniøruddannelse i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) på AAU Esbjerg. Uddannelsen gennemføres i et innovativt, dynamisk og udfordrende miljø ved en kombination af forskningsbaserede kurser, teambaseret projektarbejde og interaktion med industrielle partnere og energiforsyningsvirksomheder.

Du kan beskæftige dig med emner som:

 • Analyse og design af systemer til havvindmøller
 • Modellering af komplekse offshore energisystemer
 • Udvikling af reguleringsalgoritmer til drift af offshore energisystemer i vind- eller olie- og gas- industrien

Du tilegner dig viden om forskellige teknologier til energioverførsel, høstning af energi og regulering af offshore energisystemer. Specialiseringen giver dig endvidere viden om design, analyse og modellering af mekaniske, elektriske og termiske systemer med kompleks dynamik og ikke-lineær opførsel.

“Med forskellige forskningsbaserede områder på uddannelsen var det muligt at vælge mellem alsidige projekter, hvilket gjorde det muligt at vælge netop den forskning, jeg fandt interessant.”
Mads Valentin Bram, tidligere studerende, nu forskningsassistent på AAU

Mød Sigurd, Malte, Kenneth og Fredrik, der arbejder med hydraulik:

 

Der lægges stor vægt på at samarbejde med virksomheder og arbejde med virkelige problemstillinger, så der opfordres til tæt kontakt med virksomheder igennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i relation til offshore energisystemer. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke kreativt og innovativt. Virksomhederne tager aktivt del i at komme med forslag til det problemorienterede projektarbejde, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.

Undervisningen foregår på engelsk, og du bliver en del af et spændende internationalt miljø, som kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.


Se brochuren om Energiuddannelsen i Esbjerg (pdf):

Brochure om Energi-uddannelsen i Esbjerg

“AAU-Esbjerg er et lille, dynamisk universitet, hvor alle kender alle og hvor mange gerne hjælper sine medstuderende.”
Martin Bouvin Kynde, Studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.


testimonials

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING


DU KAN OGSÅ LÆSE I aalborg

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Aalborg - klik ind på Energy Engineering for nærmere information.

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

 • +

  PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

  Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

 • +

  TEAMWORK

  Du og dine medstuderende arbejder sammen i grupper baseret på jeres fælles interesseområder og ambitionsniveauer. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigere kan lære dine medstuderende at kende. Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet.

 • +

  SAMARBEJDE MED ERHVERSLIVET

  Institut for Energiteknik har et tæt samarbejde med erhvervslivet inklusiv førende virksomheder inden for fagområdet. Det betyder, at du som studerende kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du, allerede mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

 • +

  DIN UNDERVISER FORSKER

  På Institut for Energiteknik drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle tidsskriftsartikler. Læs mere om undervisning på AAU og forskningsmiljøerne, der er tilknyttet Institut for Energiteknik.

 • +

  LABORATORIER I VERDENSKLASSE

  På Institut for Energiteknik arbejder du under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Institut for Energiteknik.

 • +

  STUDIEBYEN ESBJERG

  Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer.
  Læs mere om studieliv i Esbjerg og hvordan det er at leve som studerende i Esbjerg.

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Aalborg Universitet bedst i EuropaTager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 

Engineer the future


like institut for energiteknik på facebook