AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Energy Engineering, Civilingeniør

Offshore Energy Systems

Fremvisning af laboratorie

”I LØBET AF PROJEKTERNE ER MAN SELV ANSVARLIG FOR SIN LÆREPROCES OG HAR DERMED OGSÅ MULIGHEDEN FOR AT SPECIALISERE SIG INDEN FOR DE OMRÅDER, MAN MEST ER INTERESSERET I”

Randy Ken Oldenbürger, studerende

Specialiseringen i Offshore Energy Systems (Offshore Energisystemer) er en del af den toårige civilingeniøruddannelse i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) på AAU Esbjerg. Uddannelsen gennemføres i et innovativt, dynamisk og udfordrende miljø ved en kombination af forskningsbaserede kurser, teambaseret projektarbejde og interaktion med industrielle partnere og energiforsyningsvirksomheder.

Du kan beskæftige dig med emner som:

 • Analyse og design af systemer til havvindmøller
 • Modellering af komplekse offshore energisystemer
 • Udvikling af reguleringsalgoritmer til drift af offshore energisystemer i vind- eller olie- og gas- industrien

Du tilegner dig viden om forskellige teknologier til energioverførsel, høstning af energi og regulering af offshore energisystemer. Specialiseringen giver dig endvidere viden om design, analyse og modellering af mekaniske, elektriske og termiske systemer med kompleks dynamik og ikke-lineær opførsel.

”MED FORSKELLIGE FORSKNINGSBASEREDE OMRÅDER PÅ UDDANNELSEN VAR DET MULIGT AT VÆLGE MELLEM ALSIDIGE PROJEKTER, HVILKET GJORDE DET MULIGT AT VÆLGE NETOP DEN FORSKNING, JEG FANDT INTERESSANT”

MADS VALENTIN BRAM, TIDLIGERE STUDERENDE, NU FORSKNINGSASSISTENT PÅ AAU

Mød Sigurd, Malte, Kenneth og Fredrik, der arbejder med hydraulik:

 

Der lægges stor vægt på at samarbejde med virksomheder og arbejde med virkelige problemstillinger, så der opfordres til tæt kontakt med virksomheder igennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i relation til offshore energisystemer. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke kreativt og innovativt. Virksomhederne tager aktivt del i at komme med forslag til det problemorienterede projektarbejde, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.

Undervisningen foregår på engelsk, og du bliver en del af et spændende internationalt miljø, som kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.


Se brochuren om Energiuddannelserne i Esbjerg (pdf):

Brochuren om Energi-uddannelserne i Esbjerg

”AAU-ESBJERG ER ET LILLE, DYNAMISK UNIVERSITET, HVOR ALLE KENDER ALLE OG HVOR MANGE GERNE HJÆLPER SINE MEDSTUDERENDE”

MARTIN BOUVIN KYNDE, STUDERENDE

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Sustainable Energy Engineering med specialisering i Offshore Energy Systems har du en dybdegående viden om bæredygtig energiteknik baseret på grundlæggende teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning. Du kan forstå og identificere problemstillinger inden for fagområdet, og med din viden kan du vælge de relevante teorier, metoder og værktøjer, der kræves for at løse problemerne.

Med netop denne specialisering har du en forståelse for design, analyse, modellering og optimering af offshore energisystemers anvendelse i energiproduktion. Dette gør dig i stand til at varetage stillinger på et højt fagligt niveau.

Du kan arbejde hos fx:

 • Siemens Wind Power
 • Vattenfall
 • ABB
 • Hydratec
 • DONG Energy
 • Mærsk Olie og Gas
 • Vestas
 • Danfoss
 • Grundfos
 • Mc Artney
 • KK-Wind Solutions
 • Vindmølle-, maskin- og procesindustrien
 • Offentlige energimyndigheder
 • Energiforsyningsselskaber (både varme og el)
 • Energiproduktionsselskaber
 • Rådgivende ingeniørvirksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologi og -systemer
 • Elektroteknikvirksomheder


testimonials

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING

Anlæg med skorsten

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Sustainable Energy Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Sustainable Energy Engineering.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I aalborg

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Aalborg - klik ind på Energy Engineering for nærmere information.


SØG OPTAGELSE PÅ SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING