AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Design, civilingeniør

User eXperience Engineer hos Radiometer Medical ApS

User eXperience Engineer hos Radiometer Medical ApS

Julie Tehrani blev i 2015 færdig med kandidatuddannelsen i Sustainable Design, og i dag arbejder hun som User Experience Engineer i Radiometer Medical ApS i IT & Software Solutions. Under sit studie tog hun projektorienteret forløb (praktik) samt et semester med frivilligt arbejde med HIV-smittede, og hun anbefaler at tage ud og prøve praksis af: ”Det kan varmt anbefales at komme ud og prøve sine færdigheder af i praksis, det hjalp mig med at få bekræftet, hvilken retning jeg skulle gå i.”

Hvorfor valgte du at læse Sustainable design? 

"Jeg valgte Sustainable Design fordi jeg tidligere havde haft kurser i bæredygtighed, som jeg blev utrolig fanget af. Jeg ønskede at blive mere specialiseret i et bestemt designområde og netop fokus på miljømæssigt bæredygtighed, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed ramte plet. Jeg kendte underviserne, læringsmetoder og - principper og kunne derfor nemt identificere mig med den projektorienterede stil på Aalborg Universitet. Det har især været det brugervenlige design af produkter, services og systemer indenfor sundhedsområdet, der har optaget mig, og derfor har de fleste projekter omhandlet netop dette emne.

JULIE TEHRANI
ARBEJDER SOM UX ENGINEER 
FÆRDIGUDDANNET I 2015
30 ÅR GAMMEL
bor PÅ FREDERIKSBERG

Jeg startede på kandidatuddannelsen efter et virksomhedsophold ved Siemens Healthcare Diagnostics, fordi mit arbejde ved Siemens belyste, hvor vigtigt indsigt og forståelse for kontekst er, når det gode design udvikles. Med kontekst mener jeg både internt i for eksempel en virksomhed og eksternt på det marked, som skal aftage et produkt - dermed også deres forståelse af bæredygtighed. Her skal det nævnes, at jeg tog min bachelor på DTU."

Hvordan oplevede du din studietid? 

"Vi havde et tæt sammenhold på Sustainable Design og samarbejdede på kryds og tværs. Både campus og uddannelsen gav os rig mulighed for at udfolde os kreativt, hænge projektarbejdet op på væggen og arbejde dynamisk. Det var virkelig dejligt at kunne lade sine ting ligge og komme tilbage og se på det med nye øjne og få god feedback fra de andre på studiet. Det var spændende gennem projektarbejdet at dykke ned i forskellige problemstillinger og finde på smarte løsninger, hvor brugerne var i centrum, og løsningerne var tilpasset deres behov, og de relationer produktet skulle indgå i."


Projektorienteret gruppearbejde

Hvor arbejder du i dag, og hvad består dit job af? 

"Jeg arbejder som UX (User eXperience) Engineer i Radiometer Medical ApS i IT & Software Solutions. UX er vores konkurrencemæssige kant, der retfærdiggør vores high-end brand og produkter. UX handler om, hvordan brugerne har det, mens de bruger produkterne. Det er min opgave at sikre, at produktet møder brugernes behov samtidig med, at de er attraktive og lette at bruge.

Det motiverer mig meget at skabe værdi for de personer, der skal bruge produkterne og fokusere på det holistiske design i udviklingen af nye løsninger. Jeg har en passion for at indsamle input fra diverse interessenter gennem feltarbejde, interviews og observationer samt at udvikle prototyper, der kan testes. Derudover arbejder jeg meget med brugerinvolvering, kravdokumentation, design af grafiske bruger interfaces og udvikling samt brugertests af både prototyper og endelige designløsninger."


Brugertest af prototyper

Hvilke kompetencer fra din uddannelse kan du bruge i dit job i dag? 

"Jeg bruger mange af de kompetencer, jeg tilegnede mig på uddannelsen, men særligt evnen til at fokusere på det holistiske design og overveje om alle elementer er inddraget i forhold til at finde den bedste og mest brugervenlige løsning. Studiet har støttet godt op omkring udviklingsprocessen af nye løsninger og inddragelse af relevante interessenter."

Tog du et semester i praktik eller på et andet universitet i udlandet?

"I løbet af studierne var både i praktik i Siemens Healthcare Diagnostics (under min bachelor på DTU) og Radiometer Medical ApS, og jeg tog orlov et semester og var frivillig på et projekt i Indien med HIV smittede. Alle tre steder bekræftede mig i, at jeg især fandt social bæredygtighed og sundhedsprojekter interessante. Jeg kan godt lide, at løsningerne og optimeringerne er med til at gøre en forskel. Det kan varmt anbefales at komme ud og prøve sine færdigheder af i praksis, det hjalp mig med at få bekræftet, hvilken retning jeg skulle gå i."

Hvordan har du oplevet jobmulighederne efter endt uddannelse?

"Jeg havde etableret et rigtig godt netværk i Radiometer Medical ApS, som åbnede flere døre for mig. Derfor startede jeg som Global Product Manager i Marketing. Her analyserede jeg trends i markedet, hvor jeg blandt andet så på, hvad vores konkurrenter udviklede. Dette og en grundig behovsanalyse var med til at definere, hvad vi skulle udvikle i fremtiden for at bibeholde markedsandel og vores førende position indenfor produkter og services. Herefter fik jeg muligheden for at arbejde mere projektorienteret og direkte med brugerdrevet innovation og produktudvikling som UX Engineer i R&D."


Udvikling af brugerorienterede løsninger

Hvis du skal fremhæve et projekt, som du har deltaget i, hvilket skal det så være?

"Så vil jeg fremhæve mit specialeprojekt, som også var i samarbejde med Radiometer Medical ApS. Projektet omhandlede et redesign af et medicinskudstyr gennem en co-design proces. Det indebar udvikling og optimering af et eksisterende produkt i samarbejde med både interne aktører fra Radiometer og eksterne i form af designere og sygeplejersker, som er daglige brugere af produktet. Projektet tog afsæt i en grundig analyse af brugerne, brugskontekst og arbejdsgang gennem feltstudier, interviews og observationer. Ved at facilitere workshops startede jeg en iterativ proces, hvor vi skiftevis konceptualiserede, testede prototyper og validerede koncepterne. Dette mundede ud i et endeligt redesign, der var tilpasset brugernes behov, kontekst og arbejdsgang. I projektet sikrede jeg, at deltagerne tog ejerskab, at de fik en fælles forståelse og var med til at skabe opmærksomhed omkring udfordringer ved produktet. De kunne se mulighederne for at sikre et mere bæredygtigt design, hvilket også indebar en gennemgang af produktets business potentiale."


Workshop i forbindelse med specialeprojekt

Hvad er det ved Uddannelsen, som du synes er fascinerende? 

"Jeg er fascineret af, hvordan det er muligt gennem analyser at tilpasse løsningerne efter brugernes behov. Jeg tror, at uddannelsen har påvirket hvordan jeg bruger og ser løsninger, for jeg kan ikke lade være med at se forbedrings- og optimeringspotentialer, når jeg interagerer med produkter, systemer og services.

Gennem studiet, praktikpladser, projekter og mit arbejde med stort fokus på projektarbejde, og designprincipper, samt at belyse bæredygtighed på flere niveauer, har jeg opnået gode formidlingskompetencer og rigtig meget erfaring med brugerdrevet innovation. Det overrasker mig til stadighed, hvordan brugerdreven innovation og bæredygtighed bliver ved med at udfolde sig og give mig ny indsigt og nye ideer til designpotentialer."

Læs mere om uddannelsen

Job- og karrieremuligheder