AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Design, civilingeniør

CO-founder af BALLAST CPH

CO-founder af BALLAST CPH

Helle Vedø Jeppesen blev i 2016 færdiguddannet ingeniør fra Sustainable Design. Hendes kandidatprojekt, der blev udformet i samarbejde med to medstuderende, blev efterfølgende til virkelighed med opstarten af deres egen virksomhed, Ballast CPH. Virksomhedens hovedprodukt er Perspectacles, som er et par simulationsbriller, der kan hjælpe seende mennesker med at forstå, hvad det vil sige at leve med et synshandicap. Det er netop evnen til at få nye ideer, Helle synes er af de vigtigste kompetencer, hun har taget med sig fra Aalborg Universitet: ”Det er nemlig altafgørende, når man som os i Ballast CPH lever af ideer. Jeg har både under og efter studietiden mødt mange situationer, hvor ideer alt for hurtigt blev skudt til jorden, hvilket forhindrede flere i at bidrage med nye "fjollede" ideer.”

Hvorfor valgte du netop denne uddannelse?  

"Jeg startede på Sustainable Design med en baggrund som diplomingeniør i bygningsdesign fra DTU og havde bevidst søgt noget andet til min kandidat. Bæredygtighed havde været et stort emne i flere af mine store projekter på DTU, og jeg var nysgerrig på at lære mere. Sustainable Design var derfor et åbenlyst valg for mig." 


Fra Sight City messen i Frankfurt, hvor Helle taler med en ung tysk mand, der laver videoer omkring det at leve med et nedsat syn. 

Hvordan oplevede du din studietid? 

"De to år på AAU CPH gav mig en masse nye redskaber - mange af dem havde jeg slet ikke regnet med at skulle lære, da min daværende forståelse for, hvordan man designer bæredygtigt handlede meget om tal og bæredygtighedssimulationer. Min indgangsvinkel var, at bæredygtighed for det meste handlede om miljø, så jeg var nysgerrig på at lære mere om økonomisk og social bæredygtighed. Jeg lærte hurtigt, at det er svært at skille de tre typer bæredygtighed fra hinanden, og jeg synes personligt, at social bæredygtighed burde have en større plads i de offentlige debatter." 


Helle sammen med sine to kompagnoner Michala Mathiesen, Christine Svensson på AAU til deres specialeforsvar. Det er netop specialet, som deres virksomhed nu er bygget op omkring. 

Helle Vedø Jeppesen 
Co-founder af Ballast CPH 
Færdiguddannet: Sommeren 2016
Alder: 26 år  
Bopæl: København 

Tog du et semester i udlandet?

"Jeg tog et semester i Paris på et universitet for urbane ingeniører (EIVP), og det var en kæmpe oplevelse! Fagene og mine eksamener var på fransk, og de første tre måneder var jeg specielt udfordret på trods af min kærlighed til sproget. Socialt var det en kæmpe udfordring, da jeg kom ind i en klasse hvor de 100 andre franskmænd kendte hinanden i forvejen, og selvom det var hårdt i starten, så tvang det mig til at være meget mere anmassende, end jeg brød mig om. I forbindelse med mit nuværende job er det en kæmpe styrke, og jeg udviklede mig ekstremt meget på det halve år. Jeg fik nogle bekendtskaber for livet og har siden haft besøg fra Brasilien og Italien. Bedst af alt så kan jeg nu skrive fransk på CV'et - jeg kan kun anbefale at tage et semester i udlandet!"   

Hvor arbejder du i dag, og hvad består dit job af?  

"I dag er jeg selvstændig. Jeg tog springet sammen med mine to specialemakkere, da vi stod med et specialeprojekt fra AAU, som vi absolut måtte forsøge at realisere. Vores virksomhed hedder Ballast CPH, og den er stiftet med det formål at udvikle og designe velfærdsteknologi. Springbrættet for virksomheden var vores første produkt: Perspectacles, som er et par simulationsbriller, som hjælper seende mennesker med at forstå, hvad det vil sige at leve med et synshandicap. Mine primære ansvarsområder er at opsøge potentielle kunder, tage til salgsmøder og facilitere workshops, hvor simulationsbrillerne danner rammen. Derudover er der selvfølgelig en masse spændende opgaver forbundet med at have sit eget firma og med at udvikle sine egne produkter - der er ikke to dage som er ens!" 

Hvilke kompetencer fra din uddannelse kan du bruge i dit job i dag?  

"Det vigtigste jeg lærte på studiet var, hvordan man mere konkret inddrager brugere i en designproces gennem midler som f.eks. design games og workshops - det er i dag alfa omega for den måde, jeg arbejder på; altid med brugeren i fokus. En anden vigtig kompetence som min tid på AAU har været med til at udvikle, er evnen til at samarbejde med en større gruppe mennesker, dette både i vores interne virksomhedsstruktur, men også udover ift. vores mange samarbejdspartnere. Den sidste ting som er vigtig at nævne, er evnen til at få nye ideer på bordet. Det er nemlig altafgørende, når man som os i Ballast CPH lever af ideer. Jeg har både under og efter studietiden mødt mange situationer, hvor ideer alt for hurtigt blev skudt til jorden, hvilket forhindrede flere i at bidrage med nye "fjollede" ideer. Det er så ærgerligt, når man dræber kreativiteten - selv de værste ideer har potentiale, hvis de bare tvistes lidt." 


Hjemme hos Helle, hvor hun laver krea-ting. Her i gang med en kurv. 

Hvordan har du oplevet jobmulighederne efter endt uddannelse? 

"Nu sprang jeg jo direkte ud i iværksætterlivet, så det med at søge jobs er der ikke blevet så meget af. I starten kiggede jeg dog lidt på jobopslag af ren nysgerrighed, og mit indtryk er, at der aldrig vil være et job opslag, som er skræddersyet til mig. Hvorfor? Jo, fordi mange virksomheder slet ikke ved, hvad de mangler.  

Det er vigtigt med min uddannelsesbaggrund, at man virkelig lærer at sælge sig selv og sine kompetencer på en måde, som giver mening for chefen, der stadig synes, at bæredygtighed er noget fluffy noget. Jeg tror, at det allerbedste er at være opsøgende og sørge for at skaffe sig et godt netværk under studiet. Det netværk vil senere være nogle af de få, som rent faktisk forstår, hvor dine kompetencer ligger. I virkeligheden tror jeg, at der er masser af jobs som bæredygtig designer, man skal bare være god til at vise folk, at de har brug for en." 

Hvis du skal fremhæve et projekt, som du har deltaget i, hvilket skal det så være?

"Mit allerbedste projekt var mit speciale projekt, som blev lavet i samarbejde med to medstuderende. Det var projektet om Perspectacles, og hvordan man kommunikerer det at være svagsynet til seende mennesker. Fokus var social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Det økonomiske aspekt består i, at mange unge mennesker med et synshandicap ofte ender på kontanthjælp eller førtidspension, da samfundet ikke altid er indrettet, så de kan videreuddanne sig og senere få et job. Vores fokus var, at alle som udgangspunkt skal have muligheden for at bidrage til det samfund, vi lever i. Derfor er det nødvendigt og vigtigt at nedbryde nogle af de barrierer, der findes bl.a. i forhold til handicap.  

Brillerne giver en svagsynet mulighed for at forklare sine pårørende, en arbejdsgiver eller en underviser, hvad personen reelt ser, og hvilke ting der kan virke udfordrende. Derefter kan der findes en måde for bedre at kunne imødekomme den svagsynede på i hverdagen, på arbejdspladsen eller i skolen. Perspectacles bliver nu solgt til private og synsprofessionelle landet over." 

Hvad er det ved faget, som du synes er fascinerende?  

"Evnen til at analysere og følge eksisterende processer for efterfølgende at kunne optimere dem, og vigtigheden i at inddrage brugere i design processer for at opnå et brugbart resultat."

Læs mere om uddannelsen

Job- og karrieremuligheder