AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Design, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

uddannelsens struktur

Uddannelsen i Sustainable Design er en 2-årig civilingeniøruddannelse med fokus på design, innovation og bæredygtige løsninger.
Den tværfaglige uddannelse har fokus på kombination af forskellige metoder fra samfundsvidenskab, teknologi samt design. Du lærer at forstå, iscensætte og udføre innovative processer med henblik på design og implementering af bæredygtige produkter, services og socio-materielle systemløsninger gennem involvering af relevante aktører.

bæredygtig udvikling

Uddannelsens fokus på bæredygtighed afspejler de udfordringer, som udvikling, produktion, forbrug og nedtagning af teknologier udgør for vores ressourceforbrug og klima. Uddannelsen bygger på den brede forståelse af bæredygtighed, herunder de miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske aspekter. Opfyldelsen af disse mål i vores samfund kræver fokus på en bæredygtig udvikling og forandring i et designperspektiv, hvilket er selve kernen i uddannelsen.


1. SEMESTER: CONCEPTUALISATION OF SUSTAINABLE VALUE CHAINS

Gennem dette semester er der fokus på at konceptualisere værdikæder i relation til organisationer, økonomi og marked.
Den organisatoriske kontekst, hvor design- og innovationsprocesserne finder sted, bliver introduceret gennem kursusmodulet ’Design in Organisations’. Den økonomiske dimension af design møder du gennem kurset ’Market Creation’.
Derudover kan du vælge mellem to valgfag: ’Distributed Technological Design’ og ’Design for Sustainability’.
Semesterprojektet skrives under titlen ’Conceptualisation of Sustainable Value Chains’, og her kommer du til at bruge den viden, du har opnået gennem kurserne og valgfaget til at arbejde med en virkelig problemstilling og udforske, hvordan man kan realisere bæredygtige værdikæder i organisationer.


projekteksempler

 • ”Auto dismantlers assemble! Strengthening the network af auto dismantling.”
 • ”Alignment between practices and strategies - in collaboration with DSB”
 • "Chewing gum litter”

2. SEMESTER: DESIGN STRATEGIES AS RESPONSES TO WICKED PROBLEMS

På dette semester er der fokus på designstrategier som løsning på de såkaldte ’wicked problems’ ud fra en designtankegang. I kurset ’Staging Participatory Design’ lærer du strategier til iscenesættelse af designprocesser. Derudover vil du i kurset ’Sustainable Transistions’ lære om iscenesætte af større forandringsprocesser.
 

projekteksempler

 • “Imaginaries of future Copenhagen: A bottom-up perspective on urban development.”
 • “Oh green roofs, where art thou? A report on green roofs in Copenhagen.”
 • “Moving families from cars to bicycles”

“Jeg ville gerne kombinere min profil med en humanistisk ingeniør-tilgang, hvor bæredygtighed og interessentinvolvering ville komme i spil."


AUGUSTIN, færdiguddannet fra SUSTAINABLE DESIGN

3. SEMESTER: HOLISTIC DESIGN

På 3. semester får du mulighed for at vælge mellem et semester på et andet universitet, at skrive et designprojekt i en international kontekst, at skrive et designforsknings-projekt eller tage på et virksomhedsophold i en organisation.
 

projekteksempler

International Design Project:
 • ”The New Hood Stove – An overview of the process, design and technical considerations for an improved Hood Stove for poor Nepalese women”
 • ”Ninha – A muticultual design project in Cartagena, Colombia”
Internship in a Company:
 • ”Sustainable Design Challenges in Rambøll”
 • “Sustainable Design Challenges in Danish Architecture Centre”
Design Research Project:
 • “Theatre-inspired Methodology in Practice-oriented Design for Energy Consumption Living Labs: a Proposal of Tools for Interventions”
 • “Natural Areas and orthopedic handicapped people. How to provide accessibility?”

4. SEMESTER: speciale

På det sidste semester skriver du dit speciale. Du vælger selv dit emne og din samarbejdspartner, så længe det er relateret til bæredygtige designudfordringer.


projekteksempler

 • “Copenhagen municipality – design of planning practices for rain water handling”
 • “Transition strategies for sustainable transport in Copenhagen”
 • “Implementing co-design in trend-spotting in a consultancy company”
 • “Improve blind and partially blind people opportunities to communicate their level of disability”
 • “Redesign of blood gas equipment”
 • “Creation of a market for sensor devices to plants”

“uddannelsen er en interssant kombination af projektledelse, ingeniørvidenskab, samfundsvidenskab og en designtankegang. Det har lært mig at forstå og tackle komplekse udfordringer."


GIULIA, færdiguddannet fra SUSTAINABLE DESIGN

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde