AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Design, Civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Sustainable Design, civilingeniør:

Der er desuden krav om engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn. Der lægges vægt på, at du har tilegnet dig kompetencer indenfor følgende områder:

  • naturvidenskabelige, tekniske og ingeniørmæssige kompetencer
  • kompetencer indenfor design og visualisering
  • kompetencer indenfor det sociotekniske område

 

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Sustainable Design er adgangsbegrænset. Det betyder at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Uddannelsen forventer at udbyde 40 studiepladser i 2018.

Udvælgelse sker med baggrund i følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):

1) Opnåede kompetencer indenfor følgende områder (dokumenteret gennem fx kurser):

- naturvidenskabelige, tekniske og ingeniørmæssige kompetencer
- kompetencer indenfor design og visualisering
- kompetencer indenfor det sociotekniske område.

2) Kendskab til uddannelsen og motivation for at læse Sustainable Design ved Aalborg Universitet

3) Karaktergennemsnit på en adgangsgivende bacheloruddannelse

(alternativt lægges vægt på de karakterer, der er opnået på ansøgningstidspunktet, hvis den adgangsgivende eksamen ikke er afsluttet). 

Application guide for Sustainable Design

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav