AAU logo

Sustainable Cities, civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i Sustainable Cities (Bæredygtig Byudvikling).

Se også uddannelsens studieordning og AAU’s UddannelsesTjekker

Der stilles desuden krav om engelsk svarende til B-niveau.

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter konkret faglig vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos studienævnet for uddannelsen. En baggrund som bygningskonstruktør alene er ikke tilstrækkelig faglig baggrund til optag på Sustainable Cities.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Sustainable Cities. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som søger rettidigt, der er sikret en studieplads.

Uddannelsen forventer 60 studiepladser i 2018.

Kriterier for optag på Sustainable Cities

Udvælgelse sker med baggrund i følgende kriterier ( i prioriteret rækkefølge):

1) Opnåede kompetencer indenfor følgende områder:

a) naturvidenskabelige, tekniske og ingeniørmæssige kompetencer

B) kompetencer indenfor det planlægningsfaglige område:

  • Fx Generel planlægning, Byplanlægning, Energiplanlægning og -teknik, Miljøplanlægning og -teknik. 

Disse kompetencer kan fx dokumenteres gennem kurser eller erhvervserfaring.

2) Karaktergennemsnit på en adgangsgivende bacheloruddannelse

(alternativt lægges vægt på de karakterer, der er opnået på ansøgningstidspunktet, hvis den adgangsgivende eksamen ikke er afsluttet)

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse