AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Biotechnology, Civilingeniør

Virksomheds- og udlandsophold

Virksomheds- og udlandsophold


På kandidatuddannelsens 3. semester har du forskellige muligheder udover at skrive et langt speciale:

  • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
  • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet

Aalborg Universitet København ligger omgivet af de fleste større danske bioteknologivirksomheder såsom Novozymes, Chr. Hansen, Novo Nordisk, LEO Pharma osv. Endvidere ligger der flere store rådgivende ingeniørfirmaer (fx Grontmij og NIRAS) inden for kort afstand af universitetet. Universitetet har forskningssamarbejder med mange af disse virksomheder, og det vil derfor være muligt at udføre projekter, og især specialet, i samarbejde med en virksomhed.

Som kandidatstuderende har du mulighed for at tage et kursus eller et helt semester på et andet universitet. Vi har flere formelle samarbejdsmuligheder, eksempelvis er der indgået en aftale mellem Aalborg Universitet og Washington State University om udveksling af studerende. Du har derfor mulighed for at lade et kortere eller længere ophold ved Washington State University indgå som en del af din uddannelse.

Læs mere om hvordan du planlægger et ophold på et andet universitet her.Sektion for Bæredygtig Bioteknologi i København indgår i et konkret Erasmus Lifelong Learning Programme omkring omsætning af biomasse til brændstoffer og kemikalier. Dette program har til formål at afholde internationale intensive sommerskoler (Erasmus Intensive Programme) på skift blandt deltageruniversiteterne. Der er et antal pladser til rådighed for studerende på Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi) på disse kurser hvert år.

Det er dog også muligt at vælge helt andre universiteter. AAU samarbejder med en række udenlandske universiteter, og du kan finde en oversigt over disse i Internationalt Kontors database.læs mere om dine job- og karrieremuligheder

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold