AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Biotechnology, Civilingeniør

Job & karriere

Job & karriere


Civilingeniøruddannelsen i Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi) udfylder en vigtig niche, som vil blive udviklet kraftigt de kommende år grundet den faldende tilgængelighed af olie samt overgangen til grønnere energikilder og råstoffer. Du vil kunne bidrage til den generelle udvikling fra et samfund baseret på fossile ressourcer til et samfund baseret på bæredygtighed.

Foruden denne åbenlyse beskæftigelsesmulighed vil du også som civilingeniør (cand.polyt.) inden for bæredygtig bioteknologi kunne finde beskæftigelse i virksomheder, som arbejder med beslægtede områder såsom foder- og fødevareproduktion, medicinalproduktion og rådgivning. Du kan også arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bioteknologi, kemi og bioenergi, i rådgivende ingeniørvirksomheder og hos offentlige myndigheder, hvor dine arbejdsopgaver vil omhandle drift og teknologisk udvikling af bioteknologisk produktion af biobrændstoffer, fødevarekomponenter, biomedicin osv.

Ingeniører fra AAU er specielt gode til at samarbejde, og gennem studieformen med gruppearbejde har de en god forståelse for at lede og fordele arbejdet

Ud over den teoretiske indsigt i bæredygtig bioteknologi vil du være særligt kompetent til at indgå i tværfaglige samarbejdsformer grundet den praktiske erfaring opnået gennem det problembaserede projektarbejde. Af denne grund vurderes arbejdsmarkedssituationen til være særdeles gunstig for civilingeniører i Sustainable Biotechnology.

Du kan arbejde med fx:

 • Miljøanalyser
 • Beregninger og planlægning af nye grønne tiltag
 • Handlingsplaner for forbedringer af miljøet i virksomheden
 • Udvikling af nye grønne brændstoffer
 • Rådgivning
 • Oprensning af molekyler fra mælkeprodukter for fx Arla
 • Oprensning af enzymer fra fermenteringsvæsker hos fx Novozymes
 • Opskalering af mikrobielle produktionsprocesser hos fx Novozymes
 • Kvalitetssikring ved fremstilling af medicin hos fx Novo Nordisk
 • Undervisning
 • Forskning som ph.d.-studerende

Du kan arbejde som fx:

 • Miljøkonsulent
 • Miljøkoordinator
 • MiljørådgiverLæs mere om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her