AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Biotechnology, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"At være studerende på Aalborg Universitet er spædende og innovativt på den måde, at man har mulighed for at påvirke sin læring"

Cathrine W. Nielsen, studerende

I løbet af civilingeniøruddannelsen i Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi) får du mulighed for at fokusere på molekylærbiologisk bioteknologi eller procesorienteret bæredygtig bioteknologi. Du får et overblik over biologisk produktion som fx fødevareproduktion, medicinalindustri, enzymer, ingredienser og kemikalier, som den foregår i dag.

Du får en indføring i begrebet bæredygtighed og bæredygtig produktion, og du kommer til at arbejde med biokemi og cellebiologi ud fra et anvendelsesorienteret perspektiv.

Du afslutter uddannelsen med at udarbejde et selvstændigt forskningsrelateret projekt i tilknytning til enten en forskningsgruppe på universitetet, en offentlig myndighed eller en privat bioteknologisk virksomhed.

Du lærer om fx:

 • Mikrobiel produktion
 • Design af biomasseomsætningsprocesser
 • Bæredygtige bioraffinaderikoncepter
 • Biologiske produktionsprocesser
 • Bioraffinaderiprincipper
 • Mikrobiologisk discovery
 • Anaerob og svampe-bioteknologi
 • Avanceret kinetik
 • Modellering af bioprocesser
 • Produktion af biomaterialer, biokemikalier og bioaktive forbindelser

"I would say that the thing I enjoy the most about this study programme is the amount of hours that we are able to spend with lab projects and the possibility of making our own decisions, inside some security and availability edges"

Esther Molina Peñate, studerende

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med teori, grundlæggende problemstillinger, metoder og værktøjer inden for fagområdet. Du kommer desuden til at beskæftige dig med den seneste internationale forskning og teknologi, hvilket betyder, at du kan komme til at arbejde med emner, som fagmiljøet forsker i.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i erhvervslivet.

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester har du mulighed for at starte dit speciale, eller du kan tage et studieophold på et udenlandsk universitet eller et virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

1. SEMESTER: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG

Formålet med dette semester er at etablere et bredt fælles biologisk grundlag for resten af kandidatuddannelsen. I projektet kommer du til at arbejde med forskellige biologiske og biokemiske processer, der forekommer i mikrobiologisk fermentering og produktion.

PROJEKT

 • Advanced Microbiological Production (15 ECTS)

KURSER

 • Biorefinery Principles (5 ECTS)
 • Systems and Synthetic Biology (5 ECTS)
 • Biological Production Processes (5 ECTS)

2. SEMESTER: FRA BIOMASSE TIL PRODUKT

På dette semester får du udbygget dine kompetencer inden for molekylærbiologi, mikrobiologi og biokemi. I projektet arbejder du med at analysere, karakterisere, behandle og konvertere biomasse, og du får kendskab til de værktøjer og teknikker, der benyttes til at styre processer.

PROJEKT

 • Biomass Conversion Processes (15 ECTS)

KURSER

 • Microbiological Discovery (5 ECTS)
 • Advanced Kinetics and Modelling of Bioprocesses (5 ECTS)
 • Anaerobic and Fungal Biotechnology (5 ECTS)

3. SEMESTER

På 3. og 4. semester vil du normalt skrive et langt, eksperimentelt speciale, som strækker sig over to semestre Du har dog på 3. semester også mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen har en lang række danske og internationale kontakter.

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Specialet er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med og eksperimentelle specialer påbegyndes normalt allerede på 3. semester. Her er det muligt at specialisere sig inden for områder, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere og udnytte al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Projektgrupperne er små (oftest 1, op til 3 personer), hvilket minder om andre arbejdssituationer.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller være egentlig forskning.

På 3. og 4. semester er der ingen kursusundervisning, så her er der god tid til at gå i dybden med et emne, som interesserer dig. Afgangsprojektet knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed.

speciale

 • Relevant emne efter eget valg (30-60 ECTS)


LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde