AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Surveying, Planning and Land Management, Kandidat

Land Management (Arealforvaltning og planlægning)

Land Management (Arealforvaltning og planlægning)

Specialiseringen i Land Management (Arealforvaltning og planlægning) handler om udformning og styring af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land. Du lærer at analysere og vurdere de fysiske og sociale behov og at bruge fysisk planlægning og regulering som redskaber i denne proces. Du lærer også at planlægge nye boligområder og at udarbejde juridisk holdbare planer.

International orienteret uddannelse på AAU Aalborg og København

Specialiseringen i Land Management foregår på Aalborg Universitet i både Aalborg og København. Det er en internationalt orienteret uddannelse, og af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk.

Surveying, Geoinformatics or Land Management (1. semester)

1. semester fokuserer gennem projektarbejde og kurser på specifikke forvaltningsmæssige, økonomiske og juridiske udfordringer ved fast ejendom og dets anvendelse. Du bliver i stand til at analysere, vurdere og rådgive om problemer relateret til ejendomsudvikling samt arealforvaltning. Du arbejder primært med den enkelte ejendom, og hvordan konkrete teorier og metoder inden for geoinformation kan anvendes til at analysere og diskutere relevante reguleringsmæssige muligheder og begrænsninger i forhold til fast ejendom.

Udover det overordnede semesterprojekt, får du kurser i Regulering af fast ejendom (Property Regulation), Arealforvaltning (Managing the Use of Land) og Moderne metoder til tilvejebringelse af geodata (Modern Data Acquisition Methods).

For de studerende, som ikke er bekendt med studieformen på Aalborg Universitet, afholdes et kursus i: ”Problembaseret læring”.

Spatial development and planning (2. semester)

På 2. semester arbejder du i projekter og kurser med ledelse og facilitering af spatial udvikling og planlægning i både byer, regioner og landområder. Du lærer at rådgive og styre sådanne processer. Semestret har fokus på teori såvel som praksis med henblik på at forstå og diskutere de konkrete vilkår og udfordringer forbundet med spatial forandring, strategidannelse og planlægning. Dette indebærer blandt andet analyser af relevante interesser, aktører, netværk, organiseringer, procedurer og processer, og det betyder at du primært arbejder på et bredere samfundsmæssigt niveau end på det første semester.

Udover det overordnede semesterprojekt, følger du kurser i Fysisk planlægning og styringsprocesser (Spatial Planning and Governance) og Arealregulering og -økonomi (Land Use Regulation and Land Economics).

Professional development (3. semester)

På 3. semester har du mulighed for:

  1. at skrive et projekt inden for 1. og eller 2. semesters tema. Dette projektorienterede forløb kan også gennemføres i et virksomhedsophold i en relevant privat eller offentlig virksomhed, hvor den studerende dermed får kendskab til, hvordan fagene udøves i praksis.
  2. at følge 1. semester på en anden specialisering inden for kandidatuddannelsen i Surveying, Planning and Land Management.
  3. at tage på et relevant studieophold på et andet dansk eller udenlandsk universitet, hvor fagene svarer til 'projekt semesteret på AAU.
  4. at lave et såkaldt ”lang afgangsprojekt”, dvs. at du vælger at skrive afgangsprojektet (specialet) over to semestre i stedet for et.

Master’s Thesis (Kandidatspeciale) (4. semester)

På 4. semester – som er kursusfrit – udarbejder du et afgangsspeciale inden for et selvvalgt emne. Afgangsprojektet er ”kronen på værket” og tager helt overordnet sigte på at dokumentere dine professionelle akademiske kompetencer.

Den studerende skal have bestået de første tre semestre for at kunne påbegynde sit kandidatspeciale.

Andre specialiseringsmuligheder