Forskning
Samarbejde

Surveying, Planning and Land Management, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Med en bacheloruddannelse i Landinspektørvidenskab, kan du læse videre til cand.geom i Surveying, Planning and Land Management. Kun med denne titel kan du komme til at arbejde som beskikket landinspektør.

På uddannelsen kommer du til at arbejde tværfagligt med en bred vifte af faglige elementer spændende fra arealforvaltning og planlægning til opmåling, kortlægning og geoinformatik.
Du får opbygget viden inden for bæredygtighed, lovgivning og interesser i areal- og naturressourceforvaltningen; fysisk planlægning i byer, i det åbne land og på havet; ejendomsdannelse og ejendomsret; geografisk informationsteknologi, opmålings- og kortlægningsmetoder og geografiske datainfrastrukturer.

Efter uddannelsen har du alsidige jobmuligheder indenfor Landinspektørvirksomheder, ingeniør- og rådgivningsvirksomheder, offentlig forvaltninger, forsyningsvirksomheder etc.

 

1. SEMESTER

Surveying, Geoinformatics, and Land Management in a Cross-disciplinary perspective

Første semester afspejler uddannelsens brede profil, som også kommer til udtryk i projekttemaet Landmåling, geoinformatik og arealforvaltning i et tværfagligt perspektiv (Surveying, Geoinformatics, and Land Management in a Cross-disciplinary Perspective).

I det problemorienterede projektarbejde vil der være mulighed for at arbejde med teorier og metoder indenfor landmåling, geoinformatik og arealforvaltning i en tværvidenskabelig og international kontekst, ligesom der vil være et særligt fokus på, hvordan fagligheden kan understøtte forskellige indsatser med hensyn til at nå FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Udover det overordnede semesterprojekt, får du kurser i Arealforvaltning (Managing the Use of Land), Geografisk analyse og beslutningsstøtte (Geocomputation and Spatial Analytics) og Positionering (Positioning). Alle kurser er ligesom semesterprojektet engelsksprogede.

 

2. SEMESTER

SPATIAL DEVELOPMENT AND PLANNING 

På andet semester har du mulighed for en vis specialisering, idet du har mulighed for at vælge mellem tre forskellige projekttemaer indenfor henholdsvis Planlægning og arealforvaltning (Land Management), Positionering og kortlægning (Positioning and Mapping) og Geoinformatik (Geoinformatics).

Vælges projekttemaet Planlægning og arealforvaltning (Land Management) er der fokus på teori såvel som praksis med henblik på at forstå og diskutere de konkrete vilkår og udfordringer forbundet med spatial forandring, strategidannelse og planlægning, og du arbejder med en konkret problemstilling i relation til spatial udvikling og planlægning i byer, regioner og landområder.

Vælges projekttemaet Positionering og kortlægning (Positioning and Mapping) kommer du til at arbejde med teoretiske og praktiske problemstillinger baseret på forståelse og brug af forskellige positionerings- og kortlægningsteknologier. Kortlægning bygger sjældent på en enkelt teknologi, og projektarbejdet vil tage afsæt i teorier og koncepter relateret til parametre som valg af statistiske koncepter, kortlægningsteknologier og kombination af data indsamlet med forskellige metoder.

Vælges projekttemaet Geoinformatik (Geoinformatics) er der fokus på teori og metode i relation til design, udvikling, implementering og anvendelse af de nyeste teknologier til håndtering, analyse og modellering at geografisk information samt dertil knyttede IT-værktøjer, og du kan arbejde med konkret problemstillinger vedrørende teknologiudvikling og IT-implementering inden for både den private og den offentlige sektor, eller med problemstillinger i relation til nationale eller internationale politikker og standarder på området.

Udover det valgte semesterprojekt følger du kurser i Fysisk planlægning og styringsprocesser (Spatial Planning and Governance), Geovisualisering og telemåling (Geovisualisation and remote sensing) og Ejendomsret og arealregulering (Property Rights and Land Use Regulation). Sidstnævnte kursus foregår på dansk, mens de øvrige kurser på andet semester foregår på engelsk, ligesom projektet skal skrives på engelsk.

 

3. SEMESTER

På 3. semester er der forskellige muligheder for at styre din faglige udvikling i den retning, du ønsker.

Blandt andet kan du tage et studieophold i udlandet eller udarbejde dit projekt i tæt samarbejde med en virksomhed eller AAUs forskere (Professional Development). I modsætning til projekterne på første og andet semester, hvor projekter skal skrives på engelsk, kan projektet på dette semester skrives på dansk.

Der er derudover kurser i henholdsvis Projektstyring og projektøkonomi (Project Management and Project Economy) og Særlige landinspektørarbejder (Special Themes for Chartered Surveyors), hvoraf sidstnævnte er et rent dansksproget kursus.

 

4. SEMESTER

På 4. semester udarbejdes et afgangsspeciale inden for en selvvalgt problemstilling, hvor du får lejlighed til at dokumentere dine professionelle akademiske kompetencer (Master's Thesis). Ligesom på tredje semester kan du selv vælge, om du vil skrive projektet på dansk engelsk.

 

Mød forskningsgruppen bag uddannelsen

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde