AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Surveying, Planning and Land Management, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskrav

SURVEYING, PLANNING AND LAND MANAGEMENT (Cand.Geom.)

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til cand.geom.-kandidatuddannelsen:

  • Landinspektør

Der kræves desuden engelsk svarende til minimum B-niveau.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads og uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om dobbeltuddannelse.

Kandidattitel

Du får tildelt en kandidattitel, når du er færdig med dit speciale og i øvrigt har bestået alle andre moduler i din uddannelse. Din danske kandidattitel lyder:

Landinspektør, cand.geom. (candidatus/candidata geometriae) med specialisering i:

  • opmåling og kortlægning eller
  • arealforvaltning og planlægning

The English designation is:

Master of Science (MSc) in Surveying, Planning and Land Management with specialisation in:

  • Surveying and Mapping or
  • Land Management

CAND.TECH. eller Cand.Geom. i Surveying, planning and Landmanagement

Cand.tech. eller MSc in Technology er for dig, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Landinspektørvidenskab. Læs mere om adgangskravene til cand.tech.-uddannelsen her.

Cand.geom. er for dig, der har en bachelor fra Landinspektørvidenskab.(jf. ovenstående).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse