AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Surveying, Planning and Land Management, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskrav

SURVEYING, PLANNING AND LAND MANAGEMENT (Cand.Geom.)

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til cand.geom.-kandidatuddannelsen:

  • Landinspektør

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads og uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om dobbeltuddannelse.

Kandidattitel

Du får tildelt en kandidattitel, når du er færdig med dit speciale og i øvrigt har bestået alle andre moduler i din uddannelse.

Din danske kandidattitel lyder:

Landinspektør, cand.geom. (candidatus/candidata geometriae)

The English designation is:

Master of Science (MSc) in Surveying, Planning and Land Management

CAND.TECH. eller Cand.Geom. i Surveying AND PLANNING/SURVEYING, planning and Land management

Cand.tech. eller MSc in Technology er for dig, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Landinspektørvidenskab. Læs mere om adgangskravene til cand.tech.-uddannelsen her.

Cand.geom. er for dig, der har en bachelor fra Landinspektørvidenskab.(jf. ovenstående).

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede uddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau med et gennemsnit på 3,0 eller A-niveau med minimum 2,0 karaktergennemsnit uden oprunding.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav