AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Surveying and Planning, MSc in Technology, Cand.Tech.

Geoinformatics (Geoinformatik)

Geoinformatics (Geoinformatik)

Specialiseringen inden for Geografisk Informationsteknologi, Geoinformatics (Geoinformatik), er et tilbud til dig, der vil arbejde professionelt med avancerede geografiske data og geografisk informationsteknologi. Fagområdet handler om brugen af de nyeste teknologier til geografisk analyse, modellering og visualisering for at løse opgaver i relation til blandt andet design, udvikling og implementering af geografisk informationsteknologi.

Fokus i uddannelsen er rettet mod Geografisk Informationsteknologi, geografiske services, geografiske analyser, geovisualisering og infrastruktur for stedbestemt information.

International orienteret uddannelse på AAU København

Specialiseringen i Geoinformatics foregår på Aalborg Universitets campus i Sydhavnen (København). Den er internationalt orienteret, og tiltrækker både danske og internationale studerende. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk.

Geografisk Informationsteknologi

Den vigtigste opgave, når det gælder design af et geografisk system, er fastlæggelsen af en datamodel samt en dybdegående analyse af de eksisterende systemer og anvendelsesområdet for systemet. Ved hjælp af velkendte systemudviklingsmetoder arbejdes der med klassifikation og repræsentation af objekter specielt med fokus på, at disse objekter kan stedfæstes geografisk. En anden side af dette fagområde er kendskabet til de forskellige databasesystemer, der bruges til lagring, indeksering og genfinding af geografiske data

Geografiske services

Når geoinformation skal virke sammen med andre typer af data, så kræver det at man følger de anvisninger, der generelt gives vedrørende arkitektur af IT-systemer. Det kan fx være krav om interoperabilitet og åbne standarder. Et godt eksempel på denne type af informationsteknologi er brugen af en såkaldt Service Orienteret Arkitektur, hvor brugeren kan tilgå sammenstillede geoinformationer via internettet fra forskellige servere. Denne teknologi er under hastig udvikling i disse år, og vil for fremtiden betyde en væsentlig forandring i den måde både offentlige og private udbydere af internet-baserede services vil komme til at arbejde på.

Geografiske analyser

Det er en forudsætning for at kunne deltage i denne kandidatspecialisering, at man allerede ved starten har et indgående kendskab til GI og den måde, man arbejder på i et sådant system. Derfor vil fagområdet geografiske analyser starte der, hvor analyserne bliver mere avancerede. Avancerede analyser såsom Cellular Autometa og en modellering af stedet i samspil med tiden, der er eksempler på nogle af de analysetyper, der vil blive gennemgået i denne del af uddannelsen. Desuden vil der også blive undervist i geografisk baseret statistik.

Geovisualisering

Den tid, hvor resultatet af arbejdet med geoinformation altid var et kort lavet på papir, er ovre. I dag formidles og visualiseres geoinformation via en lang række forskellige medier såsom animationer, 3D visualiseringer, internettet m.fl. Dette fagområde er på mange måder en modernisering og revitalisering af kartografien, men med mere vægt på det interaktive og udforskende element i visualiseringen.

Infrastruktur for Geografisk Information

Både nationalt og internationalt er der stor fokus på geoinformation som en vigtig ressource, både når det gælder offentlig forvaltning, privat virksomhed og personlige behov. For den offentlige forvaltning gælder det om at have adgang til geoinformation til støtte for planlægning, administration og politiske beslutninger. For private virksomheder gælder det, at de i mange tilfælde finder ud af, at geoinformationer kan være med til at effektivisere transport, organisere viden og i det hele taget optimere de økonomiske resultater. Med til infrastruktur for stedbestemt information hører også bestemmelse af datakvalitet og standardisering af de forskellige typer af geodata.

Uddannelsens forløb

Nedenfor kan du læse mere om uddannelsens forløb og indhold:

GI technology and Information Systems (1. semester) &

GI – Integration, Applications and Society (2. semester)

Kurserne på 1. og 2. semester inden for Geoinformation Technology and Management lægger vægt på teori og metode i relation til design, udvikling, implementering og anvendelse af de nyeste teknologier til håndtering, analyse og modellering af geografisk information samt dertil knyttede IT-værktøjer.

Problemstillingerne i projektarbejdet kan eksempelvis tage udgangspunkt i teknologiudvikling og IT-implementering inden for både den private og den offentlige sektor. Problemerne kan også have relation til nationale eller internationale politikker og standarder på området. 1. og 2. semester afsluttes med eksamen i henholdsvis januar og juni.

Professional development (3. semester)

På 3. semester er der flere muligheder. Blandt andet kan du tage et studieophold i udlandet, "projektpraktik" i en relevant privat eller offentlig virksomhed, fortsat projektarbejde i tæt samarbejde med AAU's forskere eller det "lang afgang" dvs. et afgangsprojekt som løber over to semestre fremfor ét. 

Master’s Thesis/Kandidatspeciale (4. semester)

På 4. semester udarbejdes et afgangsspeciale inden for en selvvalgt problemstilling. 

Langt de fleste studerende på GI har valgt et afgangsprojekt af et års varighed - dvs. løbende over 1. og 2. semester.