Forskning
Samarbejde

Surveying and Planning, MSc in Technology, Cand.Tech.

Praktik og udlandsophold

Praktik og udlandsophold

Landinspektørstudiet på Aalborg Universitet er en international anerkendt uddannelse, som giver gode karrieremuligheder i Danmark og i udlandet. På kandidatuddannelsen er der mulighed for studietur samt studie-og praktikophold i udlandet.

Studieture i Danmark og til udlandet

På kandidatuddannelsen arrangeres studietur til udlandet. Tidligere har studerende været i Skotland, Holland og London, hvor de har besøgt virksomheder, som arbejder inden for de studerendes fagområder.

Andreas og Mads på Grønland

Mød Andreas og Mads, der har indsamlet data på Grønland til deres projekt. Data skal være med til at undersøge, hvordan klimaændringerne påvirker landets GPS-system.

Kom ud og oplev verden - Praktik- og studieophold

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at komme i projektpraktik i en relevant virksomhed i Danmark eller udlandet og dermed få kendskab til – og prøve kræfter med – landinspektørfagene i praksis.

Praktikopholdet er af 2-3 måneders varighed og skal godkendes forudgående af studienævnet. For hvert individuelt praktikophold skal der opstilles læringsmål, der klart reflekterer såvel den faglige problemstilling som den organisatoriske kontekst for opholdet.

Der kan afholdes seminarer til støtte for projektarbejdet, både inden afrejse og efter hjemkomst. Der udarbejdes en projektrapport, der beskriver læreproces og resultater i forhold til de fastlagte læringsmål.

Projektpraktikken er ulønnet.

Der er også gode muligheder for at supplere specialiseringen med en international profil. Flere studerende vælger at tage et semester (typisk 3. semester) på universiteter i fx Australien, Canada, England eller i et af de nordiske lande. Der er sådan set valgfrihed med hensyn til hvad eller hvor du vil læse. Dog skal universitetsopholdet godkendes forudgående af studienævnet, så der på forhånd er sikkerhed for, at dit ophold bliver fagligt udbytterigt. Udlandsophold finansieres af dig selv, men der er som regel gode muligheder for at søge legater.

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold