Forskning
Samarbejde

Surveying and Planning, MSc in Technology, Cand.Tech.

Landinspektørvidenskab, cand.tech.

Landinspektørvidenskab, cand.tech.

Vil du være med til at udforme fremtidens byer i Danmark? Synes du, det kunne være spændende at arbejde med GPS, 3D-modeller og anden højteknologi? Brænder du efter at udvikle nye ’grønne løsninger’ inden for naturgenopretning og klimatilpasning?

På uddannelsen i Landinspektørvidenskab har vi fokus på FNs Verdensmål

Cand.tech eller cand.geom i landinspektørvidenskab?

Uddannelsen kan læses som cand.geom eller cand.tech.

Denne cand.tech i Surveying and Planning er for dig, som har en anden relevant bacheloruddannelse end Landinspektørvidenskab.

Se ny studieordning for uddannelsen her: AAU Aalborg og AAU København

Cand.geom i Surveying, Planning and Landmanagement er for dig, som har en bacheloruddannelse i Landinspektørvidenskab

Ingeniør, Arkitekt, Jurist - i en og samme person

Som færdiguddannet landinspektør får du rige karrieremuligheder. Du kan arbejde med arealforvaltning og planlægning til opmåling, kortlægning og geoinformatik. Du får opbygget viden inden for bæredygtighed, lovgivning og interesser i areal- og naturressourceforvaltningen; fysisk planlægning i byer, i det åbne land og på havet; ejendomsdannelse og ejendomsret; geografisk informationsteknologi, opmålings- og kortlægningsmetoder og geografiske datainfrastrukturer.

hør hvordan terese og hendes studiegruppe arbejder med virkelige problemstillinger

 

Vær en del af et internationalt studiemiljø

Cand. Tech. i Surveying and Planning er et internationalt studie og har en del udenlandske studerende på kandidatuddannelsen. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk. 

Mød Cecilie fra uddannelsen

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Surveying and mapping: Matematik
  • Teknologi/Ingeniørvidenskab
  • Geoinformatics: Geografi - Informationsteknologi
  • Land management: Byplanlægning - Jura/samfundsfag

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen