AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Surveying and Planning, MSc in Technology, Cand.Tech.

Landinspektørvidenskab, cand.tech.

Landinspektørvidenskab, cand.tech.

Vil du være med til at udforme fremtidens byer i Danmark? Synes du, det kunne være spændende at arbejde med GPS, 3D-modeller og anden højteknologi? Brænder du efter at udvikle nye ’grønne løsninger’ inden for naturgenopretning og klimatilpasning?

På uddannelsen i Landinspektørvidenskab har vi fokus på FNs Verdensmål

Cand.tech eller cand.geom i landinspektørvidenskab?

Uddannelsen kan læses som cand.geom eller cand.tech.

 • Cand.geom er for dig, som har en bacheloruddannelse i Landinspektørvidenskab
 • Cand.tech er for dig, som har en anden relevant bacheloruddannelse (fx Geografi, By- Energi og Miljøplanlægning eller en relevant professionbacheloruddannelse)

Cand.tech.-uddannelsen er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som den traditionelle Surveying, Planning and Land Management (Landinspektørvidenskab) uddannelse, men baseret på en mere varieret faglig profil hos den studerende (se specifikke optagelseskrav under hver enkelt specialisering). 

hør hvordan terese og hendes studiegruppe arbejder med virkelige problemstillinger

 

Specialiseringsmuligheder på surveying and planning (landinspektørvidenskab), cand.tech

Surveying and Planning er en bred og helhedsorienteret uddannelse, hvor de faglige traditioner fra ingeniør-, arkitekt- og jurauddannelsen går op i en højere enhed. Uddannelsen kombinerer matematik og teknologi med jura og design. Uddannelsen kombinerer også teori og praksis, og du kommer til at arbejde både inde og ude.

På kandidatuddannelsen (cand.tech) kan du vælge imellem tre specialiseringer:

 • Surveying and Mapping (Opmåling og kortlægning): Her studerer du forskellige målemetoder til løsning af opgaver, som du selv tilrettelægger, gennemfører og dokumenterer. Du lærer både de traditionelle teknikker og moderne elektroniske og satellitbaserede metoder. (Aalborg)
   
 • Geoinformatics (Geoinformatik): Denne specialisering handler om geografisk informationsteknologi og geografiske informationssystemer (GIS). (København)
   
 • Land Management (Arealforvaltning og planlægning): Specialiseringen i Land Management handler om udformning og styring af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land. Du lærer at analysere og vurdere de fysiske og sociale behov og at bruge fysisk planlægning og regulering som redskaber i denne proces. Du lærer også at planlægge nye boligområder og at udarbejde juridisk holdbare planer. (Aalborg)

Vær en del af et internationalt studiemiljø

Kandidatuddannelsen i Surveying and Planning (Landinspektørvidenskab) er et internationalt studie og har en del udenlandske studerende på kandidatuddannelsen. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk. 

Mød Cecilie fra uddannelsen

 

Du får viden om

 • Surveying and mapping: Matematik
 • Teknologi/Ingeniørvidenskab
 • Geoinformatics: Geografi - Informationsteknologi
 • Land management: Byplanlægning - Jura/samfundsfag

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for