AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Structural and Civil Engineering, Civilingeniør

Virksomheds- og udlandsophold

Virksomheds- og udlandsophold


På kandidatuddannelsens 3. semester har du en række forskellige muligheder. Du kan vælge imellem:

  • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
  • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller udenlandsk universitet
  • Et sædvanligt semesterforløb med projekt og kurser på AAU
  • Et projektarbejde, som udarbejdes på AAU, og som strækker sig over to semestre, så det bliver dit speciale (lang afgang)

AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelserne også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Mange virksomheder vægter det højt, at potentielle medarbejdere har været uden for Danmark i deres studietid. Ca. 25% af de studerende vælger at tage på studieophold i udlandet, især USA og andre engelsksprogede lande. Det er ofte interesse for et land eller et sprog, der er afgørende for valg af et bestemt studieophold i udlandet.

Virksomhedsophold er også vigtige. Flere studerende benytter et semester til at arbejde i et ingeniørfirma eller en offentlig myndighed. Virksomhedsophold giver en god forståelse for, hvordan ingeniørarbejde udføres i virkeligheden.

Læs mere om hvordan du planlægger et ophold på et andet universitet her.


Eksempler på virksomhedsophold i udlandet

  • Densit Engineering Office, Singapore – Strengthening strategies to reinstate offshore platform to serviceable condition


Eksempler på virksomhedsophold i Danmark

  • Rambøll - Determination of buckling length of columns in multi storey plane steel frames
  • Cowi A/S - View house, projektering af større byggeri ved computerberegning
  • Cowi A/S - Analyse af snetrykskade på konisk stålsilotag
     

læs mere om dine job- og karrieremuligheder

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold