AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sound and Music Computing, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Foto: Copyright Multisensory Experience Lab, Aalborg University Copenhagen

Sound and Music Computing på Aalborg Universitet består af i alt fire semestre. På 1. semester bliver du introduceret til de grundlæggende elementer i lyd- og musikteknologi. Du vil blive undervist i lydbehandling, musikopfattelse og kognition samt statistisk analyse og mønstergenkendelse. På 2. semester skal du vælge mellem to emner; forskning i lydinteraktion eller hentning af musikinformation. Du får kurser i realtidsinteraktion og -performance samt analyse af lyd- og musiksignaler. Du har også mulighed for at følge kurser på andre kandidatuddannelser, som kan bidrage til din profil (fx medialogi, produkt- og designpsykologi, akustik eller musik). På 3. semester har du endnu flere muligheder – du kan vælge at tage et semester i udlandet, du kan følge forskningskurser på universitetet, eller du kan lave et projektsamarbejde med en ekstern partner. 4. semester er afsat til specialeskrivning, og der er derfor ingen kurser.

Se også studieordningen for kandidatuddannelsen i Sound and Music Computing.

OBLIATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

1. semester; Foundations of sound and music computing

På 1. semester har du og din gruppe tre valgmuligheder i forhold til hvilket fokus, I vil anlægge. I kan vælge at konstruere en applikation inden for lydbehandling eller nye brugergrænseflader til musik, eller I kan vælge at lave en kombination af disse to. Gennem dette projektarbejde vil du lære at anvende en lydmaskine samt at designe og implementere et system, som bruger lyd som in- eller output.

Kurser på 1. semester

 • Sound processing
 • Machine learning for media technology
 • Music perception and cognition

I kurserne på 1. semester skal du bl.a. arbejde med digitale lydeffekter og signalanalyse, og du skal lære om den måde hvorpå mennesker opfatter lyd- og musiksignaler. Desuden skal du arbejde med multivariat data og statistik samt mønstergenkendelse (fx talegenkendelse).

2. semester; Music information research / Sonic interaction research

På 2. semester skal du og din gruppe vælge mellem to projektemner; music information research eller sonic interaction research.

Vælger I det første emne, skal I arbejde med udvikling og analyse af metoder til analyse af musiksignaler. Her tænkes fx på automatisk inddeling af musik efter genre, mood eller brug, automatisk bestemmelse af instrumenter, optagelse (live eller studie), automatisk anbefaling af musik og generering af playlister og meget mere.

Vælger I emnet Sonic interaction research skal I arbejde med design af sonisk interaktion med fokus på ét af tre områder: interaktivt produktdesign til lyd, sonisk interaktion i kunst eller interaktiv ultralydslysering.

Kurser på 2. semester

 • Realtime interaction and performance
 • Sound and music information research

I kurserne skal du arbejde med bl.a. realtidsinteraktion, menneske-maskine interaktion og du skal lære om fagets metode samt analyse af lyd- og musiksignaler. Hertil skal du vælge et af følgende valgfag:

 • Multimedia programming
 • Human sound perception and audio engineering
 • Embodied interaction

3. semester; Sound and music innovation

Projektarbejdet på 3. semester handler om udvikling og evaluering af et nyt system med fokus på enten kommercielle aspekter og / eller socio-kulturelle betydninger og / eller brugen af systemet i forhold til videnskabsgenerering.

Kurser på 3. semester

 • Research in sound and music computing

Dette kursus handler om analyse af nye forskningsresultater inden for lyd- og musik. Dette kunne fx være inden for hentning af musik, musikperception og -kognition, sonisk interaktionsdesign, lyd- og musiksignalanalyse eller nye brugerflader.

To af følgende vælges:

 • Multimodal perception and cognition
 • Prototyping and fabrication techniques
 • Valgfag fra Musik- eller Akustikuddannelsen

"Multimodal perception and cognition" handler bl.a. om at lave digitale interaktive løsninger, hvor man anvender viden om menneskets perception og cognition samt de muligheder og begrænsninger, som det kognitive system hos mennesket præsenterer en designer for. I kurset "Prototyping and fabrication techniques" lærer du om, hvordan man laver et produkt fra ide til færdigt koncept. Sidst skal du have et valgdag fra enten musik eller akustik. Klik på et link ovenfor for at se indholdet på disse uddannelser.

4. semester; Speciale i Lyd- og musikteknologi

Der gives ingen kurser på 4. semester, da du her skal bruge al tiden på dit speciale. Dette laves enten alene eller i en gruppe, som du har været vant til fra de forrige tre semestre.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde