AAU logo

Sound and Music Computing, civilingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav

Foto: Copyright Multisensory Experience Lab, Aalborg University Copenhagen

For at læse kandidatuddannelsen i Sound and Music Computing (cand.polyt i Lyd- og Musikteknologi) på Aalborg Universitet skal du have en bestået bacheloruddannelse inden for et af følgende områder:

Desuden krav om Engelsk på minimum B-niveau for alle kandidatuddannelser, der udbydes på engelsk.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurderinger af adgangsgrundlaget. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med ansøgning om optagelse på uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Fri adgang for kvalificerede ansøgere i Aalborg

Alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene er sikret en studieplads på uddannelsen i Aalborg.

Adgangsbegrænsning i københavn

Kandidatuddannelsen cand.polyt. i Sound and Music Computing i København er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen i København.

Udvælgelse til optag blandt kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge

  1. Opnåede karakterer på de af bacheloruddannelsens semestre, der er afsluttet på bedømmelsestidspunktet
  2. Motivation for at læse og kendskab til kandidatuddannelsen i Lyd- og Musikteknologi på Aalborg Universitet
  3. Relevante ekstra-curriculære aktiviteter, som kan dokumenteres, fx erhvervserfaring inden for IT-branchen og/eller virksomheder, der beskæftiger sig med lyd- eller musikteknologi.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse