AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sociologi, Kandidat

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Sociologi:

  • Sociologi fra AAU med indskrivning på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse heraf (retskravsbachelorer)
  • Sociologi fra AAU med indskrivning på kandidatuddannelsen, som ikke sker i direkte forlængelse heraf
  • Sociologi fra KU
  • Sociologi eller tilsvarende uddannelse fra et andet universitet, der ækvivalerer med en dansk bachelorgrad i Sociologi

Se også uddannelsens studieordning.

Optag fra øvrige bacheloruddannelser sker efter konkret vurdering i studienævnet. I vurderingen lægges vægt på, at ansøgeren har fag svarende til mindst 60 ECTS-point inden for det sociologiske fagområde, samt at disse fordeler sig på både sociologisk teori, kvantitativ metode og kvalitativ metode. Endvidere, at ansøgeren har engelskkundskaber svarende til engelsk på B-niveau på danske gymnasiale uddannelser.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse. Hvis du ønsker en uformel vurdering af dine muligheder for at opnå adgang, kan du henvende dig til studievejledningen på Sociologi.

adgangsbegrænsning 

Kandidatuddannelsen i Sociologi er centralt dimensioneret. Det betyder, at ikke alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, er sikret en studieplads.

ANTAL STUDIEPLADSER

De kommende år forventes følgende udbud:

2018 2019 2020 2021
50 45 40 35

Udvælgelse til optag blandt anøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, sker på baggrund af følgende kriterier:

  • Karaktergennemsnit på den adgangsgivende uddannelse (vurderes på baggrund af beståede eksaminer på ansøgningstidspunktet).
  • Antal beståede ECTS-point inden for det sociologiske fagområde udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Kendskab til kandidatuddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet samt til PBL-modellen (der vedlægges motiveret ansøgning på højst 1 side).

BACHELORUDDANNELSER FRA AAU SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV) 

En bacheloruddannelse i Sociologi fra Aalborg Universitet giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Læs mere om retskrav til optagelse på kandidatuddannelser.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse