AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sociologi, Kandidat

Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

  • Bacheloruddannelse i sociolog, Aalborg Universitet

Følgende bacheloruddannelser giver også adgang til kandidatuddannelsen i Sociologi:

  • Bacheloruddannelsen i Sociologi fra Københavns Universitet
  • Bacheloruddannelsen i Sociologi fra Syddansk Universitet
  • Bacheloruddannelsen i Kulturanalyse fra Syddansk Universitet
  • Bacheloruddannelsen i Socialvidenskab fra Roskilde Universitet

Optag fra øvrige bacheloruddannelser sker efter konkret vurdering i studienævnet. I vurderingen lægges vægt på, at ansøgeren har fag svarende til mindst 60 ECTS-point inden for det sociologiske fagområde, samt at disse fordeler sig på både sociologisk teori, kvantitativ metode og kvalitativ metode. Endvidere, at ansøgeren har engelskkundskaber svarende til engelsk på B-niveau på danske gymnasiale uddannelser.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse. Hvis du ønsker en uformel vurdering af dine muligheder for at opnå adgang, kan du henvende dig til studievejledningen på Sociologi.

adgangsbegrænsning 

Kandidatuddannelsen i Sociologi er centralt dimensioneret. Det betyder, at ikke alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, er sikret en studieplads.

ANTAL STUDIEPLADSER

De følgende år forventes følgende udbud:

2020: 40

2021: 35

Udvælgelse til optag blandt ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, sker på baggrund af følgende kriterier:

  • Karaktergennemsnit på den adgangsgivende uddannelse (vurderes på baggrund af beståede eksaminer på ansøgningstidspunktet).
  • Antal beståede ECTS-point inden for det sociologiske fagområde udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Kendskab til kandidatuddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet samt til PBL-modellen (der vedlægges motiveret ansøgning på højst 1 side).

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav