AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Socialt Arbejde, Kandidat

Udlandsophold


 

Praktik

På 3. semester har du mulighed for en periode i projektorienteret forløb. Forløbet kan gennemføres i Danmark og i udlandet indenfor den offentlige, private og frivillige sektor. Der kan gennem Internationalt Kontor ansøges om midler i forbindelse med praktikophold i udlandet.

Målet med forløbet er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor du dels har en solid teoretisk ballast, dels stadig befinder dig i en læringssituation og dels har mulighed for at anvende erfaringerne i den sidste del af studiet.

Forløbet skal have indholdsmæssig relevans for studiet ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde. Der skal i forløbet være tale om, at du får erfaringer med løsning af opgaver på det sociale felt på et akademisk niveau. Opgaverne kan have karakter af dataindsamling og analyser i forbindelse med forsknings-, evaluerings- og undersøgelsesprojekter, sagsbehandling, administration og analyse i forbindelse med varetagelse af daglige arbejdsopgaver, udviklingsopgaver, undervisnings- og formidlingsopgaver. Virksomheden/organisationen skal have karakter af en arbejdsplads, som kan have relevans for færdiguddannede kandidater.

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold