Forskning
Samarbejde

Socialt Arbejde, Kandidat

Udlandsophold

25 ECTS point som udlandsophold?

Som studerende er der mulighed for udlandsophold under studiet. Studierne og underviserne har en lang række samarbejdspartnere rundt omkring i verden og overvejer du et udlandsophold, kan det være klogt at høre, om der er kontakter til det sted, du har planer om at besøge. I denne orientering vil jeg kort ridse nogle mulige samarbejdsuniversiteter op, ligesom jeg vil orientere lidt om den økonomiske støtte.

Samarbejdsaftaler

På Institut for Sociologi og Socialt Arbejde har vi to internationale uddannelser: ’Master in Advanced Development in Social Work’ og ’Master in Social Work and Wellfare’. Vi samarbejder således tæt med de involverede universiteter og det kan ofte være lettere at planlægge udlandsophold på universiteter, vi arbejder tæt sammen med.

På Master in Advanced Development in Social Work er samarbejdspartnerne: University of Lincoln, School of Health and Social Service, England; Université de Paris Ouest Nanterre la Defence, Frankrig; Universidade de Lisboa, School of Social and Political science, Portugal og Warsaw University, Polen.

På Master in Social Work and Welfare er samarbejdspartnerne: Universitetet i Stavanger, Norge.

Med alle disse lande er der indgået såkaldte Erasmus+ aftaler, som støtter studerendes mobilitet.

Herudover deltager vi i to netværk, som kan understøtte studerendes mobilitet:

Nordic/Baltic Doctoral Network in Social work omfatter universiteter i de tre baltiske lande samt i de nordiske lande. Samarbejdet fokuserer på ph.d. uddannelse, men vi har indgået erasmus+ aftaler, som støtter alle typer studerendes mobilitet.

Knowledgeproduction in Social Work omfatter Trondheim og Stavanger universiteterne i Norge; Islands Universitet; Helsinki universitet, Finland; Malmø, Linköbing og Linné universiteterne i Sverige og VIA university College i Danmark. Til dette netværk modtager vi mobilitetsmidler fra Nordisk ministerråd, som kan benyttes af bachelor og kandidatstuderende.

 

Økonomi

Erasmus+ midlerne består af et månedligt tilskud på 235 eller 285 euro, som dækker rejse og ophold. Beløbets størrelse afhænger af hvilke lande man besøger. Så det afklares, når du ved, hvor du evt. ønsker at komme hen. Såfremt man opnår samlet 30 ECTS – enten i udlandet eller i en kombination mellem moduler i Aalborg og moduler i udlandet – modtager man SU som normalt. Ved ophold i de nordiske lande er der mulighed for at modtage mobilitetsydelser fra vores nordiske samarbejde. Ved ophold i Norge, Sverige og Finland får man 330 euro til rejse samt 200 euro pr. måned til ophold. Ved ophold på Island får man 660 euro til rejse og 200 euro pr. måned til ophold. Der er også mulighed for at søge legater til alle rejser og ophold. SU reglerne gælder ved alle udlandsophold. Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på at beløbene ovenfor kan ændre sig fra år til år.

Hvornår skal du påbegynde processen?

Hvis du ønsker udlandsophold er det klogt at gå tidligt i gang – hvis du f.eks. ønsker at komme til udlandet på 3. semester – som oftest passer bedst – så skal du starte planlægningen allerede i første semester.

Yderligere information

Internationalt kontor afholder informationsmøder om udlandsophold i oktober eller november måned hvert år. Vi anbefaler, at du holder øje med disse møder, hvis du har udlandsplaner. Medarbejderne fra internationalt kontor vil kunne besvare mere detaljerede spørgsmål.

Derudover skal du tjekke studiehåndbogen og se, hvilke rammer og regler der er for udlandsophold på dit studie. Dette kan du naturligvis også tale med studievejleder, sekretariat og/eller studienævnsformanden om.

Hvis du har planer om at besøge et af ovennævnte universiteter, er du velkommen til at kontakte Lars Uggerhøj på lug@socsci.aau.dk. Det er dog altid en god idé at orientere sig lidt på det konkrete universitets hjemmeside inden.

Vi håber nogle af jer har lyst til de særlige oplevelser udlandsophold kan give som led i studiet.

Praktik

På 3. semester har du mulighed for en periode i projektorienteret forløb. Forløbet kan gennemføres i Danmark og i udlandet indenfor den offentlige, private og frivillige sektor. Der kan gennem Internationalt Kontor ansøges om midler i forbindelse med praktikophold i udlandet.

Målet med forløbet er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor du dels har en solid teoretisk ballast, dels stadig befinder dig i en læringssituation og dels har mulighed for at anvende erfaringerne i den sidste del af studiet.

Forløbet skal have indholdsmæssig relevans for studiet ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde. Der skal i forløbet være tale om, at du får erfaringer med løsning af opgaver på det sociale felt på et akademisk niveau. Opgaverne kan have karakter af dataindsamling og analyser i forbindelse med forsknings-, evaluerings- og undersøgelsesprojekter, sagsbehandling, administration og analyse i forbindelse med varetagelse af daglige arbejdsopgaver, udviklingsopgaver, undervisnings- og formidlingsopgaver. Virksomheden/organisationen skal have karakter af en arbejdsplads, som kan have relevans for færdiguddannede kandidater.

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold