AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Socialt Arbejde, Kandidat

Praktik

På 3. semester har du mulighed for en praktikperiode. Praktikken kan gennemføres i Danmark og i udlandet indenfor den offentlige, private og frivillige sektor. Der kan gennem Internationalt Kontor ansøges om midler i forbindelse med praktikophold i udlandet.

Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor du dels har en solid teoretisk ballast, dels stadig befinder dig i en læringssituation og dels har mulighed for at anvende erfaringerne i den sidste del af studiet.

Praktikken skal have indholdsmæssig relevans for studiet ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde. Der skal i praktikken være tale om, at du får erfaringer med løsning af opgaver på det sociale felt på et akademisk niveau. Opgaverne kan have karakter af dataindsamling og analyser i forbindelse med forsknings-, evaluerings- og undersøgelsesprojekter, sagsbehandling, administration og analyse i forbindelse med varetagelse af daglige arbejdsopgaver, udviklingsopgaver, undervisnings- og formidlingsopgaver. Praktikstedet skal have karakter af en arbejdsplads, som kan have relevans for færdiguddannede kandidater.

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold